[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Střílny pro LK

 

Střílny na ochranu zápolí objektů a vchodů byly používány v hojném počtu, samotných pancéřových desek se však dodnes zachovalo minimum. Na níže umístěné fotografii se nachází jedna z nich v objektu Přemyšlského opevněného rajónu. Samotný vchod byl chráněn mříží, v zahnuté chodičce se dále nacházely pancéřové dveře.

 

 

 

HOME  ]