[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

L-17

 

Dělostřelecký komplet L-17 byl nejčastěji osazován ve dvou kusech do dělostřeleckých objektů pro boční palbu a vynikal velmi specificky tvarovanou střílnou. Jediné částečné torzo kanónu na území Polska se zachovalo v jednom z objektů Rávsko-Ruského opevněného rajónu. Jeden téměř kompletní exemplář se nachází ve sbírkách Vojenského muzea ve Varšavě. Další například v muzeích ve Finsku, Rusku a v Bělorusku. Pro usnadnění instalace střílen byly její části opatřeny popisky.

 

 

 

HOME  ]