[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

NPS-3

 

 

Na fotografiích jsou zachyceny nákres kompletu NPS-3 vytištěný v Denkschriftu, zbytek lafety zaklíněný v troskách bojového objektu pro boční palbu v Zambrovském opevněném rajónu a kulometná střílna se zablokovaným kulovým kloubem v jednom z objektů Rávsko-Ruského opevněného rajónu. Na posledních dvou jsou zachyceny výrobní štítky pancéřových střílen.

 

 

HOME  ]