[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Přemyšl

 

Díky tomu, že se všechny objekty nacházejí v husté zástavbě, zachovaly se do dnešních dnů ve velice dobrém stavu. Nachází se zde celá škála pancéřových prvků včetně kořistních kopulí pro těžké kulomety. Část objektů je vestavěna do starších rakousko-uherských zemních objektů vnitřního pevnostního prstence.

1 - dvoupatrový objekt pro boční palbu protitankového kanónu DOT-4 a těžkého kulometu NPS-3 je vestavěn do zemního valu staršího rakousko-uherského objektu XX-Przekopana. Vstup je napojen na podzemní komunikaci, jejíž součástí je také malý úkryt. Na boku objektu se nacházejí pouze nouzové východy. Interiér se dochoval ve velmi dobrém stavu včetně zbytků původního vybavení.

2 - Oboustranný objekt pro boční palbu dvou protitankových kanónů DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3. Na stropnici je osazena kořistní polská kopule pro těžkých kulomet. Stavba se nachází v uzavřeném areálu čističky odpadních vod a je nepřístupná.

3 - Malý objekt pro přímou palbu těžkého kulometu NPS-3. Střílna nebyla osazena. Kulomet postřelovat koryto nedalekého vodního toku.

4 - Objekt pro přímou palbu tří těžkých kulometů. Všechny střílny byly osazeny a zachovaly se dodnes. Interiér je přístupný, ale částečně zanesený odpadem.

5 - Objekt pro boční palbu dvou těžkých kulometů. Ze tří návštěv byl interiér přístupný pouze v jednom případě. Uvnitř se zachovala v obou patrech řada vnitřního vybavení.

6 - Objekt pro boční palbu dvou těžkých kulometů je vestavěn do staršího rakousko-uherského opevnění - Šance S1- Pobereze.

7 - Malý objekt pro boční palbu těžkého kulometu NPS-3. Střílna nebyla osazena. Vestavěn do zemního valu staršího rakousko-uherského opevnění - Šance S2 - Wilcze.

8 - Objekt pro boční palbu protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů. Měl být osazen kořistní kopulí pro TK. Nachází se na zahradě jednoho z domů a je nepřístupný

9 - Malý bojový objekt pro přímou palbu těžkého kulometu NPS-3. Střílna nebyla osazena

10 - Objekt pro boční palbu dvou těžkých kulometů NPS-3. Ve stropnici osazena kořistní polská pancéřová kopule pro těžký kulomet. Aktuálně v interiéru vzniká muzeum. Nachází se stejně jako následující objekty 11-12 přímo na břehu řeky San, která v těchto místech tvořila hranici s Německem.

11 -  Malý objekt pro boční palbu těžkého kulometu NPS-3. Střílna nebyla osazena.

12 - Oboustranný objekt pro boční palbu dvou protitankových kanónů DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3. Ve stropnici osazena kořistní polská kopule TK. V interiéru je aktuálně zřízeno muzeum.

13 - Dělostřelecký srub pro boční palbu dvou kanónů L-17. Střílna na ochranu vchodu. V interiéru se zachovaly zbytky vybavení. V době poslední návštěvy byla stále na místě také pancéřová deska pro lehký kulomet na ochranu vchodu.

 

 

HOME  ]