[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Brusno Stare

 

Opěrný bod Brusno Stare je poměrně známým uskupením, jehož plány se vyskytují v celé řadě publikací. Je tomu tak především díky velké koncentraci 6 objektů na poměrně malém prostoru východně od obce Polanka Horyniecka. Mezi nimi se nachází také pravděpodobně největší objekt postavený v letech 1940 - 1941. Navíc se zde ještě v nedávné době nacházel pevnostní kanón ráže 76,2 mm, který byl poměrně nešetrně vytržen v polovině devadesátých let a nyní se nachází v expozici vojenského muzea ve Varšavě. Součástí opěrného bodu je také další opevnění nacházející se jihovýchodním směrem za na zdejší poměry poměrně hlubokou roklí. Jedná se až na jednu výjimkou o menší kulometné objekty.

Jak je možné si všimnout na níže umístěné mapě z německého Denkschriftu, nacházel se tento opěrný bod v poměrně husté zástavbě, po které dnes není ani památka. To je ostatně specifikem celé oblasti od opěrného bodu Goraje až po Brusno Nowe. V lesích je zde možné narazit na velké množství zaniklých obcí, po kterých v mnoha případech zůstaly pouze poměrně velké hřbitovy.

1 - Dvoupatrový dělostřelecký objekt pro boční palbu dvou kanónů ráže 76 mm (L-17) a jednoho těžkého kulometu NPS-3. Objekt se zachoval ve velmi dobrém stavu, v polovině 90. let z něj byla vytržena jedna ze střílen včetně zachovalého kanónu. Dnes je v expozicích Vojenského muzea ve Varšavě.

2 - Velitelský objekt - pozorovatelna zapuštěná pod úroveň okolního terénu.

3 - Dvoupatrový objekt pro přímou palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3 bez střílny na ochranu vchodu. Střílna PTK nebyla osazena, zbytek objekt se zachoval v dobrém stavu.

4 - Dvoupatrový oboustranný objekt pro boční palbu dvou protitankových kanónů DOT-4 a čtyř těžkých kulometů NPS-3. Pozorování zajišťovaly dva periskopy. Část střílen nebyla osazena. Jedná se o největší objekt vybudovaný na Molotově linii.

5 - Stavebně nedokončený dělostřelecký srub pro boční palbu dvou kanónů ráže 76mm (L-17) a jeden těžký kulomet NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu. Střílny hlavních zbraní se nepodařílo osadit. Na mapě z Denkschriftu je mylně označen jako objekt pro DOT-4 a NPS-3.

6 - Objekt pro boční palbu protitankového kanónu DOT-4 a těžký kulomet NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu se zachoval v dobrém stavu. Osazena byla pouze střílna TK. Zához je zesílen kamennou rovnaninou.

7 - Objekt pro boční palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3 se zachoval v dobrém stavu.

 

 

HOME  ]