[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Goraje

 

Opěrný bod Goraje se nachází v zalesněném terénu jihozápadně od opěrného bodu Deby. Orientace v terénu je především v letních měsících poměrně složitá a některé objekty se poměrně těžko hledají. Jinak je možné zdejší opevnění označit za velmi zachovalé, je možné si zde prohlédnout velké množství pancéřových prvků a dobře zachovalých objektů pro boční palbu. Bohužel zde nebyl osazen žádný pancéřový zvon, i když dva objekty s touto výzbrojí počítaly.

1 - Dvoupatrový objekt pro přímou palbu jednoho protitankového kanónu a dvou těžkých kulometů NPS-3 je silně poškozen výbuchem. Zachovala se tu však střílna PTK.

2 - Velitelský objekt - pozorovatelna se dvěma malými místnostmi pro dva periskopy se stále nachází ve výkopu a nebyla zahrnuta zeminou.

3 - Objekt pro boční palbu dvou těžkých kulometů NPS-3 bez střílny na ochranu vchodu se zachoval ve velmi dobrém stavu.

4 - Objekt pro boční palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a jednoho těžkého kulometu NPS-3 se zachoval ve velice dobrém stavu.

Objekt č.4

5 - Nádrž na vodu používaná při betonáži objektů

6 - Objekt pro boční palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a jednoho těžkého kulometu NPS-3 se zachoval ve velice dobrém stavu.

7 - Objekt pro boční palbu dvou těžkých kulometů NPS-3 bez střílny na ochranu vchodu se zachoval ve velmi dobrém stavu.

8 - Objekt pro boční palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a jednoho těžkého kulometu NPS-3 se zachoval ve velice dobrém stavu.

9 - Malý objekt pro boční palbu těžkého kulometu. Střílna TK nebyla osazena.

10 - Objekt pro přímou palbu dvou těžkých kulometů NPS-3 bez střílny na ochranu vchodu se zachoval v dobrém stavu.

11 - Objekt pro boční palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3 se zachoval ve velice dobrém stavu kromě jedné střílny, která byla vytržena. V jedné ze střílen TK je zaklíněn těsnící kloub. Ve stropnici byl připraven otvor pro osazení kořistní kopule pro těžký kulomet.

Objekt č. 11 - Střílna NPS-3

12 - Objekt pro přímou palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu. Střílny hlavních zbraní nebyly osazeny, stejně tak nebyl proveden ani zához.

13 - Objekt pro přímou palbu tří těžkých kulometů NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu. Jedna ze střílen nebyla osazena, zbytek stavby ze zachoval v dobrém stavu. Zához nebyl proveden.

14 - Objekt pro boční palbu dvojice těžkých kulometů NPS-3 měl mít na stropnici osazenu kořistní polskou kopuli pro těžkých kulomet. Dobře patrné je dodatečné zabetonování střílen hlavních zbraní. V blízkosti se nachází výkop pro další bojový objekt.

15 - Dělostřelecký srub - nebyl prozkoumán.

 

 

HOME  ]