[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Mosty Male

 

Opěrný bod Mosty Male se nachází na mírném návrší východně od důležité komunikace Lublin - Lvov. Většina objektů se nachází v otevřeném terénu a je dobře fotografovatelná. V interiérech se zachovala celá řada pancéřových prvků, včetně kořistních pancéřových kopulí. Před samotný opěrný bod byla umístěna souvislá protitanková překážka, která byla postřelována čelními objekty pro boční palbu protitankových kanónů a těžkých kulometů. V tomto místě se zároveň Rávsko-Ruský opevněný rajón stáčí na východ a další opěrné body se již nacházejí na území Ukrajiny. Zdejší opevnění se aktivně zapojilo do bojových operací na začátku války i když tíhu nepřátelského útoku nesl především sousední opěrný bod Deby.

1 - Dělostřelecký srub pro boční palbu dvojice kanónu ráže 76mm (L-17) a jednoho těžkého kulometu je téměř kompletně zničen. Všechny pancéřové prvky jsou vytrženy.

2 - Objekt pro přímou palbu tří těžkých kulometů NPS-3 a střílnou pro lehký kulomet, která však nechrání prostor před vchodem ale je směřována ve směru sousedního objektu. Interiér je zničen výbuchem, propadla se celá podlaha i všechny vnitřní příčky do spodního patra. Trhliny na celém objektu jsou dobře patrné i zvenčí.

3 - Objekt pro přímou palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3. Střílna PTK je vytržena, zbytek stavby se zachoval v dobrém stavu.

4 - Objekt pro boční palbu tří těžkých kulometů NPS-3 má ve stropnici umístěnu kořistní kopuli pro těžký kulomet. Celý objekt se zachoval ve velmi dobrém stavu.

Objekt č. 4 - Opěrný bod Mosty Male

5 - Dělostřelecký srub pro boční dvou kanónů ráže 76mm (L-17) a těžkého kulometu NPS-3 je ve stavu těsně po betonáži. Střílny hlavních zbraní se nepodařilo osadit, stejně tak není proveden zához objektu. Čelní stěna nese stopy nepřátelské palby.

6 - Dvoupatrový objekt pro boční palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu. Střílna PTK je vytržena. Ve střílnách TK jsou zaklíněny těsnící kulové čepy.

7 - Oboustranný objekt pro boční palbu dvou protitankových kanónů DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3. Střílny hlavních zbraní jsou vytrženy, zbytek stavby se zachoval v dobrém stavu.

8 - Dvoupatrový objekt pro boční palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a jednoho těžkého kulometu NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu měl na stropnici osazenu kořistní polskou kopuli pro těžkých kulomet. Střílny hlavních zbraní jsou vytrženy.

9 - Dvoupatrový objekt pro boční palbu dvou těžkých kulometů NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu má na stropnici osazenu kořistní polskou kopuli pro těžký kulomet. Před střílnami je umístěn diamantový příkop. Celá stavba se zachovala ve velice dobrém stavu.

10 - Objekt pro boční palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a těžkého kulometu NPS-3 je kompletně zničen.

11 - Velitelské stanoviště - pozorovatelna se dvěma místnostmi ve kterých byly umístěny dva periskopy.

12 - Dvoupatrový objekt pro přímou palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3.

13 - Dělostřelecký srub pro boční dvou kanónů ráže 76mm (L-17) a těžkého kulometu NPS-3 je ve stavu těsně po betonáži. Střílny hlavních zbraní kromě NPS-3 se nepodařilo osadit, stejně tak není proveden zához objektu.

14 - Dvoupatrový objekt pro přímou palbu tří těžkých kulometů NPS-3 se zachoval v dobrém stavu.

15 - Dělostřelecký srub pro boční dvou kanónů ráže 76mm (L-17) a těžkého kulometu NPS-3. Střílny hlavních zbraní jsou vytrženy, vlivem explozí se propadla část podlah a zdí do spodního patra.

 

 

HOME  ]