[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Szulborze

 

Opěrný bod se nachází na levém křídle Zambrovského opevněného rajónu. Hlavním úkolem bylo chránit strategickou železnici Varšava - Bialystok a přilehlé komunikace. Všechny objekty byly před vypuknutím války stavebně dokončeny. Celý opěrný bod byl obehnán mnoha kilometry protitankového příkopu, který dále pokračoval k řece Bug ležící jižním směrem. Vlivem bojových operací a následného vytrhávání pancéřových prvků jsou všechny objekty z větší části zničeny. Identifikace některých z nich je takřka nemožná.

1, 8, 16 - Malé objekty pro přímou palbu jednoho těžkého kulometu. Střílny nebyly osazeny. Všechny objekty se nacházejí zcela v troskách.

2 - Objekt pro přímou palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a jednoho těžkého kulometu NPS-3 bez střílny na ochranu vchodu. Stavba je vážně poškozena trháním střílny PTK.

3 - Dělostřelecký srub pro palbu dvou kanónů ráže 76mm (L-17) a jednoho těžkého kulometu NPS-3. Střílny hlavních zbraní jsou vytrženy, silný výbuch poškodil celou stavbu, jeho důsledkem se propadla celá podlaha.

4 - Objekt pro boční palbu je zcela zničen, na mapě v Denkschriftu, která je umístěna na stránce o historii výstavby opevnění, je zakreslena výzbroj jednoho protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3.

5 - Dvoupatrový objekt pro přímou palbu tří protitankových kanónů DOT-4 je z větší části zničen, uvnitř se propadla podlaha, na svém místě zůstala jediná střílna PTK.

6 - Objekt pro přímou palbu je zcela zničen, na mapě v Denkschriftu, která je umístěna na stránce o historii výstavby opevnění, je zakreslena výzbroj tří těžkých kulometů NPS-3.

7 - Objekt pro přímou palbu je z větší části zničen, na mapě v Denkschriftu, která je umístěna na stránce o historii výstavby opevnění, je zakreslena výzbroj tří těžkých kulometů NPS-3 a střílna na ochranu vchodu.

9 - Objekt pro přímou palbu je z větší části zničen, na mapě v Denkschriftu, která je umístěna na stránce o historii výstavby opevnění, je zakreslena výzbroj jednoho protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3.

10 - Objekt pro boční palbu je z větší části zničen, na mapě v Denkschriftu, která je umístěna na stránce o historii výstavby opevnění, je zakreslena výzbroj jednoho protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu.

11 - Objekt pro boční palbu je z větší části zničen, na mapě v Denkschriftu, která je umístěna na stránce o historii výstavby opevnění, je zakreslena výzbroj jednoho protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu. V ruinách objektu se zachovalo torzo protitankového kanónu DOT-4 i lafeta NPS-3. V troskách lze identifikovat také další části vnitřního vybavení, většinou zaklíněné mezi mohutné železobetonové bloky. Kanón DOT-4 byl nedlouho po provedeném průzkumu vyzvednut a nyní by se měl nacházet ve sbírkách Vojenského muzea ve Varšavě.

12 - Objekt pro přímou palbu je zcela zničen, na mapě v Denkschriftu, která je umístěna na stránce o historii výstavby opevnění, je zakreslena výzbroj jednoho protitankového kanónu DOT-4 a jednoho těžkého kulometu NPS-3.

13 - Objekt pro přímou palbu je zcela zničen, na mapě v Denkschriftu, která je umístěna na stránce o historii výstavby opevnění, je zakreslena výzbroj tří protitankového kanónů DOT-4.

14 - Objekt pro boční palbu je z větší části zničen, na mapě v Denkschriftu, která je umístěna na stránce o historii výstavby opevnění, je zakreslena výzbroj jednoho protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu.

15 - Dělostřelecký objekt pro boční palbu dvou kanónů ráže 76mm (L-17) a těžkého kulometu NPS-3 je zcela zničen.

 

 

 

HOME  ]