[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Sklody

 

Opěrný bod Sklody navazuje na jižněji položený opěrný bod Szulborze. Celkový počet devatenácti objektů ho řadí mezi velké opěrné body. Všechny objekty byly v době vypuknutí války stavebně dokončené. Pouze v případě objektů pro přímou palbu v druhém sledu (č. 13 - 16 na mapě) se nepodařilo osadit pancéřové prvky. V celé řadě objektů se zachovaly střílny pro těžké kulomety, naopak všechny střílny protitankových kanónů a pevnostních kanónů ráže 76.2 mm byly vytrženy.

1 - Dvoupatrový objekt pro boční palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu je především v prostoru střeleckých místností poškozen výbuchem, kterým byla vytržena střílna PTK. V jejím okolí se propadla také podlaha.

2, 11 - Malý objekt pro přímou palbu dvou těžkých kulometů. Střílny nebyly osazeny.

3, 6 - Malý objekt pro boční palbu těžkého kulometu. Stříla nebyla osazena.

4 - Objekt pro boční palbu tří těžkých kulometů NPS-3 bez střílny na ochranu vchodu je poškozen výbuchem v prostoru jedné ze střeleckých místností, který odtrhl také větší část stropnice. Dvě střílny TK se zachovaly.

5 - Objekt pro boční palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu. Střílna PTK byla vytržena, zbytek objektu se zachoval v dobrém stavu.

7 - Objekt pro přímou palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a jednoho těžkého kulometu NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu. Stavba je zcela v troskách.

8 - Objekt pro boční palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a jednoho těžkých kulometü NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu. Střílna PTK byla vytržena a také převážná část objektu je v troskách.

9 - Objekt pro boční palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a pravděpodobně dvou těžkých kulometů NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu. Stavba je zcela v troskách, v rozvalinách se zachovala jedna ze střílen NPS-3.

10, 17 - Malé objekty pro přímou palbu jednoho těžkého kulometu. Střílny nebyly osazeny.

12 - Dělostřelecký srub pro boční palbu dvou kanónů ráže 76mm (L-17) a jednoho těžkého kulometu NPS-3 bez střílny na ochranu vchodu. Stavba je zcela odkopána až na úroveň základové desky. Střílny hlavních zbraní jsou vytrženy, zachovala se pouze NPS-3.

13 - Objekt pro přímou palbu dvou protitankových kanónů DOT-4 a jednoho těžkého kulometu NPS-3 bez střílny na ochranu vchodu. Střílny PTK se nepodařilo osadit, zához není proveden.

14 - Objekt pro přímou palbu tří protitankových kanónů DOT-4 bez střílny na ochranu vchodu. Střílny hlavních zbraní se nepodařilo osadit, zához není proveden.

15 - Objekt pro přímou palbu ppd. dvou těžkých kulometů NPS-3.

16 - Objekt pro přímou palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a jednoho těžkého kulometu NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu. Střílnu PTK se nepodařilo osadit, zához není proveden.

18 - Dělostřelecký objekt pro boční palbu dvou kanónů ráže 76mm (L-17) a těžkého kulometu NPS-3 bez střílny na ochranu vchodu. Střílny hlavních zbraní jsou vytrženo, v této souvislosti jsou těžce poškozeny prostory obou střeleckých místností.

19 - Objekt pro přímou palbu dvou protitankových kanónů DOT-4 se střílnou na ochranu vchodu nese stopy silného ostřelování prostorů kolem střílen hlavních zbraní, které jsou vytrženy.

 

 

 

 

HOME  ]