[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Usnik

 

V okolí obce Usnik se nacházejí řídké pozůstatky obranné linie. Jedná se o tři objekty pro přímou palbu, které se dochovaly ve zcela zničeném stavu. Z jednoho objektu se dokonce dochoval pouze hluboký kráter a pár betonových pozůstatků, jeho identifikace je vtak zcela nemožná. Přesto nelze návštěvu tohoto opěrného bodu zcela zatracovat. U cesty Podosie - Usnik se nachází pozůstatky objektu pro přímou palbu dvou těžkých kulometů, jeho části jsou rozesety po poměrně značné rozloze. V čelních stěnách se dodnes nacházejí zachovalé střílny pro těžký kulomet NPS-3. Poněkud v týlu v blízkosti jednoho z bojových objektů se také nachází vybetonovaný rozměrný zásobník na vodu, který sloužil zde umístěnému "betonovému závodu".

 

 

HOME  ]