[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Nowogrod

 

Okolí Nowogródu je známé především díky silnému polskému opevnění, o které se vedly urputné boje v roce 1939. V rámci vyrovnání území mezi Německem a SSSR připadlo toto území Rusku, které využilo již existující opevnění a kromě něho začalo budovat nové objekty jižněji od města. Většina tohoto opevnění se však dnes nachází v troskách, včetně dvou blokhausů pro šest kulometů NPS-3. Za pozornost tak stojí především dělostřelecký srub, který je sice v rozvalinách, ale zachovaly se v něm obě hlavní střílny.

 

 

HOME  ]