[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Msciwuje

 

Opěrný bod Msciwuje tvoří západní křídlo Osoveckého opevněného rajónu. Dále k řece Narew se nachází již pouze několik objektů, které uzavírají polní cesty. Opěrný bod Msciwuje je zajímavý hned z několika hledisek. Nachází se zde celkem 15 objektů v různých stádiích výstavby, včetně výkopů. Celý prostor je navíc protkán hustým zákopovým systémem s palebnými postaveními. Až na výjimky jsou veškeré pancéřové prvky vytrženy. Zajímavé je především různé stádium výstavby objektů, které se zde nacházejí. Je tak možné prohlédnout si výkopy, ve kterých se nacházejí základové desky, studny, nebo jímky pro vypálené nábojnice. Jeden z jednopatrových objektů pro přímou palbu je vybetonován pouze do výše cca půl metru.


Zobrazit místo Opěrný bod Msciwuje na větší mapě

1, 3, 4, 11, 13-14 - Malé bojové objekty pro přímou palbu těžkých kulometů. Střílny nebyly osazeny. Většina objektů je vyhozena do povětří.

2, 5 - výkopy pro bojové objekty, v č. 2 včetně základové desky a nouzového východu.

6 - Jednopatrový objekt pro přímou palbu protitankového kanónu DOT-4 a těžkého kulometu NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu. Střílny hlavních zbraní nebyly osazeny.

7 - Jednopatrový objekt pro přímou palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a jednoho těžkého kulometu NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu. Střílna PTK nebyla osazena. Čelní stěna je poškozena výbuchem.

8 - Jednopatrový objekt pro boční palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a jednoho těžkého kulometu NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu. Střílny hlavních zbraní nebyly osazeny. Prostor střeleckých místností a vchodová část jsou poškozeny silnými výbuchy.

9 - Jednopatrový objekt pro boční palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a jednoho těžkého kulometu NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu. Střílny hlavních zbraní nebyly osazeny. Prostor střeleckých místností a vchodová část jsou poškozeny silnými výbuchy. Svojí palbou působil do opačného směru než sousední č. 8.

10 - Objekt pro přímou palbu měl být jednopatrový, vybetonovat se ho podařilo pouze do výšky několika desítek centimetrů.

12 - Jednopatrový objekt pro přímou palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a jednoho těžkého kulometu NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu. Střílna PTK nebyla osazena. Celý objekt je silně poškozen výbuchem.

Jižněji od tohoto opěrného bodu se již nachází pouze několik samostatných bojových objektů, kterými končí Osovecký opevněný rajón. Za řekou Narew na něj navazuje Zambrovský opevněný rajón, který v tomto prostoru využil již existujícího polského opevnění v okolí Nowogrodu. Nové objekty tak byly stavěny až v týlu těchto pevnůstek a dále podél řeky v menší míře až po osadu Czartoria, odkud se linie vydává jižním směrem k opěrnému bodu Zaruzie. Týlové postavení zde tvořil nedokončený opěrný bod v prostoru obce Miastkowo.

 

 

HOME  ]