[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Kolno

 

Opevnění se nachází na táhlém svahu jižně od města Kolno, po obou stranách důležité komunikace vedoucí směrem na Lomzu. Nachází se zde pouze sedm objektů, které navíc ani v jednom případě nebyly stavebně dokončeny. Také výzbroj není nikterak silná a proto se dá usuzovat, že hlavní opevňovací práce zde do vypuknutí války nebyly provedeny.

 

 

HOME  ]