[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Gromadzyn

 

Opěrný bod Gromadzyn se nachází východně od města Kolno, na táhlém návrší nad obcí Gromadzyn Stary. Celkem jedenáct objektů se zachovalo v dobrém stavu. Nalézt zde lze celou řadu pancéřových prvků, včetně vnitřního vybavení a dveří. Zvláštností je, že některé pancéřové dveře jsou německé výroby.


Zobrazit místo Opěrný bod Stary Gromadzyn na větší mapě

1 - Dvoupatrový objekt pro přímou palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3. Střílnu PTK se nepodařilo osadit. Objekt se zachoval v dobrém stavu.

2 - Objekt pro boční palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a jednoho těžkého kulometu NPS-3 je jednopatrovou stavbou se střílnou na ochranu vchodu. Střílnu PTK se nepodařilo osadit.

3 - Oboustranný objekt pro boční palbu dvou protitankových kanónů DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3. Nachází se ve stavu těsně po betonáži, střílny hlavních zbraní se nepodařilo osadit.

4 - Objekt pro přímou palbu dvou těžkých kulometů je jednopatrový se střílnou na ochranu vchodu. Zachoval se ve velice dobrém stavu, jedinou vadou jsou zazděné střílny pro kulomety.

5, 6, 8 - Malé objekty pro přímou palbu těžkého kulometu. Střílny se nepodařilo osadit. V č. 8 jsou osazeny pancéřové dveře.

7 - Malý bojový objekt pro přímou palbu dvou těžkých kulometů se nachází ve výkopu ve stavu těsně po betonáži. Střílny hlavních zbraní se nepodařilo osadit a dnes jsou zazděné.

9 - Jednopatrový objekt pro boční palbu protitankového kanónu DOT-4 a těžkého kulometu NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu se zachoval ve velmi dobrém stavu včetně částí vnitřního vybavení. Jedinou vadou jsou zazděné střílny.

10 - Objekt pro přímou palbu tří těžkých kulometů NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu je patrně společně se sousedním č. 9 nejlépe zachovalým objektem v Osoveckém opevněném rajónu. Zához v prostoru střílen je vyzděn, aby se zabránilo jeho sesutí. Většina zachovalých vnitřních dveří stejně jako u č. 9 je německého původu.

11 - Objekt pro přímou palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3 je dvoupatrový. Střílna PTK nebyla osazena, otvor po ní, stejně jako zachovalé kulometné jsou zazděné.

12 - Výkop pro bojový objekt.

 

 

HOME  ]