[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Lachowo

 

Opěrný bod Lachowo je jediným opevněním, které se mi zatím podařilo identifikovat v poměrně velké proluce mezi opěrnými body Przyborowo a Gromadzyn. Objekty opěrného bodu se nacházejí na polích jižně od obce Lachowo, jedná se výhradně o objekty pro přímou palbu, v některých z nich se dochovaly části vybavení - především pancéřové dveře. V prostoru je možné narazit na celou řadu výkopů, je však těžké jednoznačně určit, že se skutečně jedná o výkopy pro bojové objekty a ne o pozůstatky těžby písku. V lesích jihozápadně od Lachowa se ve velmi nepřehledném terénu nachází řada výkopů, postavený objekt se mi zde však najít nepodařilo.

 

 

HOME  ]