[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Brzezno

 

Opěrný bod Brzezno je umístěn na výrazném hřebenu mezi obcemi Brzezno a Andrychy. Při prvním průzkumu bylo v prostoru identifikováno šest pevnostních objektů a tři objekty zesíleného polního opevnění. V prostoru se navíc nachází hustý zákopový systém, který je však pravděpodobně německého původu a pochází až z konce války. Samotné objekty jsou velice zajímavé, nachází se zde dva objekty spojené podzemní chodbou, která se nachází těsně po betonáži v hlubokém výkopu. V týlu této "minitvrze" se navíc na dominantním pahorku nachází objekt pro kruhovou palbu šesti těžkých kulometů. Za prohlídku stojí určitě také dobře zachovalý dělostřelecký srub.


Zobrazit místo Opěrný bod Brzezno na větší mapě

1 - Na Molotovově linii neobvyklá stavba dvoupatrového blokhasu se nedochovala v příliš dobrém stavu. Všech šest střílen pro těžké kulomety NPS-3 jsou vytrženy a lépe nevypadá ani střílna lehkého kulometu na ochranu vchodu.

2 - Objekt pro boční palbu protitankového kanónu a těžkého kulometu disponuje pouze střeleckými místnostmi, místností pro periskop a průlezem do podzemní komunikace, která jej napojuje na sousední objekt pro přímou palbu č. 3, kde ústí v nouzovém východu.

3 - Dvoupatrový objekt pro přímou palbu dvou těžkých kulometů je výrazně poškozen trháním střílen hlavních zbraní. Do nouzového východu ústí chodba vedoucí k objektu č. 2, která se nachází vybetonovaná ve výkopu a není zahrnuta zeminou.

4 - Dělostřelecký srub pro palbu dvou kanónů ráže 76 mm (L-17) se střílnou na ochranu vchodu se zachoval v dobrém stavu.

5 - Objekt pro přímou palbu dvou protitankových kanónů DOT-4 a jednoho těžkého kulometu.

6 - Dvoupatrový objekt pro přímou palbu tří těžkých kulometů disponoval střílnou pro lehký kulomet, která však nechránila prostor před vchodem, ale působila bočně k sousedním objektům 2 a 3. V interiéru se zachovaly zbytky vybavení.

7 - Objekt zesíleného polního opevnění pro přímou palbu těžkého kulometu

8 - Objekt zesíleného polního opevnění pro přímou palbu dvou těžkých kulometů

9 - Objekt zesíleného polního opevnění pro přímou palbu dvou těžkých kulometů

 

 

HOME  ]