[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Niedzwiadna

 

Jižně od obce Niedzwiadna se nachází na poměrně malém prostoru poměrně silně vyzbrojený opěrný bod, patřící do Osovského opevněného rajónu. Skládá se celkem z pěti objektů, které byly v době vypuknutí války stavebně dokončeny. Na čele se nachází sestava oboustranné kasematy vyzbrojené protitankovými kanóny a těžkými kulomety a objektu pro přímou palbu těžkých kulometů. V týlu je umístěn dělostřelecký srub a podzemní komunikací propojené objekty pro přímou a boční palbu protitankových kanónů a těžkých kulometů.

Před opěrným bodem byl vybudován dlouhý protitankový příkop, který je dnes zavezen stejně jako několik výkopů pro další objekty, které měly být součástí tohoto opěrného bodu.

 

1 - Dvoupatrový dělostřelecký srub působí svojí boční palbou západním směrem. Výzbroj tvořily dva kanóny ráže 76,2 mm. Lehký kulomet umístěný ve střílně kryl svojí palbou vstup a zápolí objektu. Střílny hlavních zbraní byly vytrženy v průběhu války, stejně tak, jako veškeré pancéřové vybavení interiéru.

2 - Dvoupatrový objekt vyzbrojený jedním protitankovým kanónem a dvěma těžkými kulomety působí svojí palbou na východ, směrem k sousednímu opěrnému bodu Dolegi. V době vypuknutí války byl stavebně dokončen. V interiéru se dodnes zachovaly části vybavení. Všechny střílny, stejně jako pancéřové dveře uvnitř jsou vytrženy. Vchodová část je znečištěna domovním odpadem. V nouzovém výlezu se nachází vstup do podzemní komunikace, vedoucí k sousednímu objektu, který nemá samostatný vchod, ani nouzový výlez.

3 - Objekt pro boční palbu byl vyzbrojen protitankovým kanónem ráže 45 mm spřaženým s těžkým kulometem a těžkým kulometem Maxim. Svoji palbou postřeloval silnici Niedzwiadna - Brzezno. Jedná se o poměrně malý objekt, skládající se ze dvou střeleckých místností, místnosti pro periskop a vlezu do spodního patra, které je tvořeno pouze napojením na podzemní komunikaci. Ta mírně stoupá k sousednímu objektu, kde ústí do nouzového východu.

4 - Umístění v terénu umožňuje této oboustranné kasematě daleké palby do předpolí sousedních opěrných bodů. Hlavní výzbroj tvořily dva protitankové kanóny spřažené s těžkým kulometem a dva těžké kulomety. Pozorování zajišťovaly dva periskopy. Z pancéřových prvků se zachovala pouze jedna střílna pro těžký kulomet a jedna pro protitankový kanón. Zbytek byl v průběhu války vytržen a to včetně zárubní dveří. Ve spodním patře se zachovaly zbytky ventilace a jeden turecký záchod. Průlezem v podlaze spodního patra je možné vstoupit do podzemní chodby vedoucí k sousednímu objektu pro přímou palbu. Ten byl napojen na dodávky čerstvého vzduchu a elektriky.

5 - Malý objekt pro přímou palbu tří těžkých kulometů Maxim, disponuje pouze střeleckými místnostmi, místností pro periskop a vstupem do spodního patra, které je tvořeno napojením na podzemní chodbu vedoucí do sousedního objektu. Všechny střílny jsou vytrženy. Pří jejich odstřelu byla silně poškozena také přední stěna.

 

 

HOME  ]