[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Dolegi

 

I přes rozsáhlou devastaci objektů stojí tento opěrný bod rozhodně za návštěvu. Na velmi malém prostoru se nachází pět objektů, které disponovaly poměrně velkou palebnou silou. Navíc dělostřelecký srub (č. 4 na mapě) je propojen s objektem pro boční palbu protitankového kanónu a těžkého kulometu podzemní komunikací dlouhou cca 100 metrů. Na mapě jsou zakresleny také objekty sousedního opěrného bodu Niedzwiadna, které jsou popsány zvlášť. Poněkud stranou se nachází oboustranný objekt pro boční palbu 2xDOT-4 a 2xNPS-3.


Zobrazit místo Opěrný bod Dolegi na větší mapě

1 - Dvoupatrový objekt pro přímou palbu tří protitankových kanónů bez střílny na ochranu vchodu. Střelecké místnosti částečně poškozeny při trhání střílen. Okraje záhozů jsou částečně vyzděny a jištěny tak proti sesutí.

2 - Dvoupatrový objekt pro přímou palbu dvou protitankových kanónů DOT-4 a jednoho těžkého kulometu NPS-3 bez střílny na ochranu vchodu. Okraje záhozů jsou částečně vyzděny a jištěny tak proti sesutí.

3 - Objekt pro boční palbu protitankového kanónu a těžkého kulometu disponuje pouze střeleckými místnostmi, místností pro periskop a průlezem do podzemní komunikace, která jej napojuje na dělostřelecký srub, kde ústí v nouzovém východu.

4 - Dělostřelecký srub s výzbrojí dvou kanónů ráže 76mm a jednoho těžkého kulometu NPS-3 bez střílny na ochranu vchodu se zachoval v dobrém stavu kromě střílny těžkého kulometu, která je vytržena. Okraje záhozů jsou částečně vyzděny a jištěny tak proti sesutí.

5 - Stavebně nedokončený objekt pro boční palbu dvou těžkých kulometů NPS-3 se střílnou na ochranu vchodu je ve stavu těsně po betonáži, střílny hlavních zbraní se nepodařilo osadit.

6 - Oboustranný objekt pro palbu dvou protitankových kanónů DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3. Střílny hlavních zbraní jsou vytrženy.

 

 

 

HOME  ]