[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Wasosz

 

Pro usnadnění popisu rozsáhlého opevnění v okolí městečka Wasosz, které se mi dodnes nepodařilo kompletně prozkoumat, je text rozdělen na části Wasosz-východ a Wasosz-západ.

Wasosz-východ - všechny objekty se nacházejí v otevřeném terénu a jsou velmi dobře identifikovatelné. V době vypuknutí války byly všechny stavebně dokončené. V současné době jsou však všechny pancéřové prvky vytrženy a většina objektů je především v prostoru střeleckých místností značně poškozena. Přesto tento opěrný bod patří k tomu nejlepšímu, co Osovecký opevněný rajón nabízí a to především po stavební stránce. Pod číslem 1 na mapě se nachází trojice objektů, které jsou navzájem propojeny podzemní komunikací. V současnosti bohužel není přístupná, protože se tu po řadu let uskladňovaly velice jedovaté prostředky na hubení plevele. Podzemní komunikací byly pravděpodobně propojeny také objekty 5 a 6, bohužel ani zde nelze podobu blíže specifikovat. Další zajímavostí jsou objekty 8 a 9, které se nacházejí na předpolí opěrného bodu. Lze je zařadit do kategorie zesíleného polního opevnění, kvalita betonu je nevalné úrovně a střílny byly tvarovány z prostého betonu. Vchod uzavíraly oplechované dřevěné dveře.

V lesích východně od popisovaných objektů se nacházejí další objekty tohoto opěrného bodu, opět spojené podzemními komunikacemi vybudovanými ve výkopu a následně zahrnutými zeminou. Typově jsou identické s těmi, které se nacházejí v opěrných bodech Dolegi a Niedzwiadna.

1 - Trojice objeků vzájemně spojených podzemní komunikací. Dva z nich určené k přímé palbě protitankového kanónu DOT-4 a těžkého kulometu, třetím je objekt pro boční palbu DOT-4 a NPS-3. Všechny mají vytržené střílny hlavních zbraní a vstupy do nich jsou zazděny. Dlouhé roky podzemí sloužilo ke skladování vysoce toxických materiálů.

2 - Objekt pro přímou palbu tří těžkých kulometů NPS-3. Střílny hlavních zbraní jsou vytrženy. Střílna lehkého kulometu nebyla určena k postřelování prostoru před vstupem, ale k palbě podél hřebenu k sousedním objektům č. 1. Dvoupatrová stavba je dnes z týlové strany zcela odkopána.

3 - Dělostřelecký srub pro dvojici kanónů ráže 76mm (L-17) se střílnou pro lehký kulomet na ochranu vchodu. Stavba těžce poškozeny trháním pancéřových prvků.

4 - Objekt pro boční palbu protitankového kanónu DOT-4 a těžkého kulometu NPS-3. Stavba poškozena při trhání pancéřových prvků.

5 - Objekt pro přímou palbu protitankového kanónu DOT-4 a těžkého kulometu NPS-3 je opět poškozena vlivem trhání pancéřových prvků. Podzemní chodbou je spojen se sousedním č. 6. Z obou objektů je však nepřístupná.

6 - Objekt pro přímou palbu protitankového kanónu DOT-4 a těžkého kulometu NPS-3 je také poškozen vlivem trhání pancéřových prvků.

7 - Oboustranný objekt pro boční palbu dvou protitankových kanónů DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3. Poškozen vlivem trhání pancéřových prvků.

8 - Objekt zesíleného polního opevnění určený k boční palbě dvou těžkých kulometů (oboustranné).

9 - Objekt zesíleného polního opevnění určený k přímé palbě dvou těžkých kulometů.

Všechny objekty v prostoru Wasosz-západ se nacházejí v otevřeném terénu a jsou velmi dobře identifikovatelné. V době vypuknutí války nebyly všechny stavebně dokončené. V současné době jsou však všechny pancéřové prvky vytrženy a většina objektů je především v prostoru střeleckých místností značně poškozena. Zvláštností je, že všechny objekt jsou určené k přímé palbě, která měla být vedena proti hlavní silnici Szczuczin - Lomza.

Bohužel se mi při průzkumu podařilo minout zcela zachovalý dělostřelecký srub, který se nachází v lese kousek za objektem č. 5.

1 - Objekt pro přímou palbu  tří protitankových kanónů DOT-4 se střílnou na ochranu vchodu.

2 - Objekt pro přímou palbu protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3.

3 - Objekt pro přímou palbu protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3.

4 - Objekt pro přímou palbu tří těžkých kulometů NPS-3.

5 - Objekt pro přímou palbu dvou protitankových kanónů DOT-4 a jednoho těžkého kulometu NPS-3.

6 - Objekt pro přímou palbu dvou protitankových kanónů DOT-4 a jednoho těžkého kulometu NPS-3.

7 - Malý objekt pro přímou palbu TK, střílny neosazeny.

8 - Malý objekt pro přímou palbu TK, střílny neosazeny.

9 - Malý objekt pro přímou palbu TK, střílny neosazeny.

 

 

HOME  ]