[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Ciemnoszyje

 

Hlavním úkolem opěrného bodu Ciemnoszyje bylo krýt svojí palbou hlavní silnici Grajewo - Bialystok. Opevnění se nachází pouze několik kilometrů severně od staré ruské pevnosti Osovec, o kterou se sváděly tuhé boje v průběhu 1. světové války. Předsunuté polní opevnění z tohoto období se nachází pouze několik stovek metrů za vyznačenými objekty a určitě také stojí na návštěvu. Samotné sruby se zachovaly ve velmi dobrém stavu včetně částí vnitřního vybavení. V některých z nich jsou osazeny německé pancéřové dveře. Unikátem je dělostřelecký srub, který je určený k přímé palbě.

1 - Jednopatrový objekt pro přímou palbu - 2xNPS-3, střílna na ochranu vchodu se zachoval ve velmi dobrém stavu včetně částí vnitřního vybavení.

2 - Objekt pro přímou palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a těžkého kulometu NPS-3. Střílna PTK nebyla osazena. Disponoval střílnou na ochranu vchodu. V interiéru se zachovaly zbytky vnitřního vybavení.

3 - Malý objekt pro přímou palbu těžkého kulometu. Střílna nebyla osazena.

4 - Objekt pro boční palbu protitankového kanónu DOT-4 a těžkého kulometu NPS-3 se zachoval ve velice dobrém stavu. Střílny hlavních zbraní jsou částečně zahrnuty zeminou.

5 - Objekt pro boční palbu protitankového kanónu DOT-4 a těžkého kulometu NPS-3 se zachoval ve velice dobrém stavu. Střílny hlavních zbraní jsou částečně zahrnuty zeminou.

6 - Dělostřelecký srub pro přímou palbu dvou kanónů ráže 76mm (L17) je jednopatrovou stavbou se střílnou LK na ochranu vchodu. Vchod je poškozen, střílny hlavních zbraní jsou částečně zahrnuty zeminou.

7 - Objekt pro přímou palbu dvou těžkých kulometů NPS-3 se kompletně zachoval ve velmi dobrém stavu.

8 - Malý objekt pro přímou palbu těžkého kulometu. Střílna nebyla osazena.

Jihozápadním směrem je možné v lesích v prostoru obcí Bialaszewo - Sojczynek najít tři objekty pro přímou palbu. Někdy jsou zařazovány do samostatného opěrného bodu "Bialaszewo".

1 - Objekt pro přímou palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů. Střílna PTK nebyla osazena. Zachoval se ve velmi dobrém stavu včetně částí vnitřního vybavení.

2 - Objekt pro přímou palbu protitankového kanónu DOT-4 a těžkého kulometu NPS-3. Střílna PTK nebyla osazena, zbytek stavby se zachoval v dobrém stavu.

3 - Objekt pro přímou palbu těžkého kulometu. Střílna nebyla osazena.

V prostoru mezi tímto opevněním a následujícím popisovaným opevněním v prostoru městečna Wasosz se kromě bažin nachází také další dva opěrné body v ranné fázi výstavby tvořené převážně objekty zesíleného polního opevnění a určenými pro přímou palbu PTK a TK.

Opěrný bod Sulewo se nachází v okolí stejnojmenné obce. Tvoří východní křídlo silného opevnění v okolí městečka Wasosz. Výstavbu opevnění se pravděpodobně do vypuknutí války nepodařilo dokončit. Celkem se zde nachází 6 objektů.

Opěrný bod Komosewo je již součástí silného opevnění v okolí městečka Wasosz. V okolí obce Komesewo se nachází 3 objekty (dva z nich pravděpodobně spojené podzemní komunikací) a minimálně 5 objektů zesíleného polního opevnění. Všechny objekty postrádají pancéřové prvky.

 

 

HOME  ]