[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Trzyrzeczki

 

V prostoru obce Trzyrzeczki se nám podařilo nalézt celkem šest objektů. Všechny jsou určené k přímé palbě těžkých kulometů a protitankových kanónů. Vzhledem k poměrně malému počtu nalezených objektů lze předpokládat, že se zde výstavba v době vypuknutí války nacházela pouze v ranném stádiu.

1 - Malý objekt určený k přímé palbě těžkého kulometu. Střílna nebyla osazena.

2 - Malý objekt učený k přímé palbě dvou těžkých kulometů. Střílny nebyly osazeny.

3 - Dvoupatrový objekt pro přímou palbu jednoho těžkého kulometu a dvou protitankových kanónů DOT-4 bez střílny na ochranu vchodu. Celá přední část objektu byla zničena při trhání střílen.

4 - Hlavní výzbroj objektu pro přímou palbu tvořily dva těžké kulomety, nechyběla zde ani střílna na ochranu vchodu. Obě střílny hlavních zbraní jsou dodnes na svém místě.

Objekt 4

5 - Objekt pro přímou palbu těžkého kulometu a protitankového kanónu DOT-4 se střílnou na ochranu vchodu. Pancéřové prvky se nepodařilo do vypuknutí války osadit.

6 - Jednopatrový objekt pro přímou palbu těžkého kulometu a protitankového kanónu DOT-4 se zachoval ve velmi špatném stavu. Dobře je zde pozorovatelná jedna z největších slabin ruských objektů - nedostatečné provázání armatury stěn a stropnice, která je i vlivem relativně slabého výbuchu zcela odtržena. V prostoru pro střílnu PTK se zachovaly profily, na které měla být tato střílna přichycena během dodatečné betonáže.

 

 

HOME  ]