[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Hamulka

 

Uskupení sedmi objektů se nachází v okolí osady Hamulka a na návrší východně od obce Kuderewszczyzna. Až na dvě výjimky nebyly osazeny pancéřové prvky. Objekty nemají zemní krytí, spíše naopak, většina z nich je odkopána až po základovou desku. Z tohoto důvodu rozhodně stojí za návštěvu.

1 - Jednopatrový objekt pro boční palbu tří těžkých kulometů se střílnou na ochranu vchodu. V interiéru se dochovaly pouze futra vchodových dveří.

2 - Jednopatrový objekt pro přímou palbu měl být vyzbrojen jedním protitankovým kanónem DOT-4 a jedním těžkým kulometem. Nechybí zde střílna na ochranu vchodu. Díky odkrytí celého objektu jsou dobře viditelné zásobníky na vystřílené nábojnice umístěné pod střílnami hlavních zbraní.

3 - Dvoupatrový dělostřelecký srub (2xL-17) se střílnou na ochranu vchodu nemá osazené žádné pancéřové prvky. Odkryt je ve vchodové částí až po základovou desku, proto není možné vstoupit do interiéru.

4 - Malý jednostřílnový objekt pro přímou palbu těžkého kulometu se nachází východně od předešlých tří objektů. Hlavním cílem bylo patrně postřelování silniční komunikace ležící v předpolí. Střílna nebyla osazena.

5 - Jednopatrový objekt pro přímou palbu protitankového kanónu DOT-4 a těžkého kulometu se střílnou na ochranu vchodu. Pancéřové prvky se do vypuknutí války nepodařilo osadit. Objekt tvoří druhou linii obrany v osadě Hamulka.

6 - Dvoupatrový objekt s výzbrojí dvou protitankových kanónů a dvou těžkých kulometů se nachází na louce severně od osady Hamulka. Do vypuknutí války se podařilo provést pouze hrubou stavbu, žádná z hlavních střílen nebyla osazena, proveden nebyl ani zához objektu.

7 - Jednopatrový objekt pro přímou palbu protitankového kanónu DOT-4 a těžkého kulometu se střílnou na ochranu vchodu. Osadit se podařilo pouze střílnu těžkého kulometu.

 

 

 

HOME  ]