[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Kamienna Stara

 

Opěrný bod Kamienna Stara je poměrně rozlehlým uskupením objektů, nacházejícím se na východním křídle opevněné linie Sztabin - Lipsk. Objekty první linie jsou umístěné přímo na prudkém břehu řeky Biebrzy. Jakési "týlové postavení" zajišťují výhradně objekty pro přímou palbu těžkých kulometů a protitankových kanónů. Všechny objekty jsou poměrně dobře fotografovatelné, zachovala se zde celá řada pancéřových prvků. Bohužel některé z nich jsou v posledních měsících systematicky vytrhávány (2007 - pancéřové dveře dělostřeleckého srubu a některých okolních objektů).

1 - Dvoupatrový objekt pro přímou palbu bez střílny na ochranu vchodu měl být vyzbrojen jedním těžkým kulometem a dvěma protitankovými kanóny DOT-4. Osadit se podařilo pouze střílnu TK, ostatní střílny zůstaly neosazené. Vchodová část objektu je odkopána až po základovou desku.

2 - Dvoupatrový objekt pro přímou palbu měl být vyzbrojen dvěma těžkými kulomety a jedním protitankovým kanónem DOT - 4. Stejně jako předešlý objekt se i tento nachází na strategické výšině, ze které bylo možné postřelovat rozsáhlá území v týlu opěrného bodu. Všechny střílny byly ve válečných letech vytrženy.

3 - Atypický dvoupatrový objekt pro přímou palbu dvou těžkých kulometů bez střílny na ochranu vchodu se zachoval ve velmi dobrém stavu. Použity jsou netypové střílny pro těžkých kulomet, stejně jako vchodová část, která se jinak u objektů z let 1940 - 1941 nepoužívá.

4 - Dobře zachovalý dvoupatrový dělostřelecký srub vyzbrojený dvěma kanóny ráže 76,2 mm a jedním těžkým kulometem, nemá střílnu na ochranu vchodu. U záhozu se zachovala zesílená zídka z kamenné rovnaniny. Před nedávnem odtud byly bohužel zcizeny vchodové dveře.

4 - Dělostřelecký srub (2xL-17, 1xNPS-3)

5 - Dvoupatrový objekt pro přímou palbu dvou těžkých kulometů a jednoho protitankového kanónu DOT-4 se zachoval v relativně dobrém stavu. Bohužel i odtud byly zcizeny pancéřové vchodové dveře.

6 - Jednopatrový objekt pro boční palbu těžkého kulometu a protitankového kanónu bez střílny na ochranu vchodu se nachází podobně jako všechny následující objekty ve strmém břehu řeky Biebrzy. Interiér je zalitý blátem, které se sem dostalo z výše položeného pole. Střílna protitankového kanónu je vytržena.

7 - Jednopatrový objekt pro přímou palbu bez střílny na ochranu vchodu měl být zcela zapuštěn do okolního terénu, jeho výzbroj měl tvořit jeden těžký kulomet a jeden protitankový kanón.

8 - Poněkud v týlu položený objekt pro boční palbu těžkého kulometu u kterého se zachoval zához z kamenné rovnaniny. Střílna TK nebyla osazena.

9 - Dvoupatrový objekt pro přímou palbu tří protitankových kanónů DOT-4, bez střílny na ochranu vchodu. Střílny se do vypuknutí války nepodařilo osadit.

10 - Jednopatrový objekt pro boční palbu protitankového kanónu DOT-4 a těžkého kulometu. Střílna PTK je vytržena.

11 - Dvoupatrový objekt pro přímou palbu protitankového kanónu DOT-4 a těžkého kulometu bez střílny na ochranu vchodu. Střílna PTK je vytržena.

12 - Malý objekt pro přímou palbu těžkého kulometu. Střílna nebyla osazena.

13 - Jednopatrový objekt pro boční palbu protitankového kanónu DOT-4 a těžkého kulometu. Použit netypový vchod do objektu. V podlaze musela být vysekána díra, aby bylo možné zavírat vchodové pancéřové dveře.

Jedním ze dvou objektů, které se nám nepodařilo najít je bohužel také patrně nejzachovalejší blokhaus na Molotovově linii.

 

 

HOME  ]