[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Zabickie

 

Opěrný bod se nachází v okolí obce Zabickie, severně od Lipska. Také on měl za úkol chránit přechody přes říčku Wolkuszanka a Hacilowka. Převážná část jeho objektů se nachází v zalesněném terénu. Problematické je přiřazování jednotlivých objektů do tohoto opěrného bodu a to na jeho jižní straně. Na mapách, kterém mám k dispozici některé objekty nejsou zaneseny a jeden se mi naopak nepodařilo nalézt. Pravdou je, že na jihu linie opevnění přechází spíše do liniového provedení a je poměrně obtížné nalézt hranici mezi jednotlivými opěrnými body.


I přes poměrně velké poškození objektů (zachoval se pouze zlomek pancéřových prvků), se jedná o nesmírně zajímavý opěrný bod. Je možné se tu setkat takřka se všemi typy objektů od oboustranných objektů v první linii, až po malé objekty vyzbrojené jedním těžkým kulometem. Ve třech případech se dva objekty nacházejí pouze několik metrů od sebe.

1 - Objekt pro přímou palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3. Střílna PTK nebyla osazena. Zbytek objektu se zachoval v dobrém stavu

2 - Objekt pro boční palbu pravděpodobně protitankového kanónu DOT-4 a těžkého kulometu NPS-3. Střelecké místnosti jsou těžce poškozeny explozí při trhání pancéřových prvků.

3 - Malý objekt pro přímou palbu těžkého kulometu NPS-3. Střílna nebyla osazena

4 - Malý objekt pro boční palbu jednoho těžkého kulometu NPS-3. Střílna neosazena.

5 - Velitelské stanoviště (pozorovatelna), měla být zcela zapuštěna pod úroveň okolního terénu, ve dvou místnostech se měly nacházet dva periskopy. Nachází se ve stavu těsně po betonáži ve výkopu.

6 - Objekt pro boční palbu protitankového kanónu DOT-4 a těžkého kulometu NPS-3. Stavba se zachovala ve velmi dobrém stavu včetně všech pancéřových prvků. Okolí je silně zarostlé

7 - Malý objekt pro boční palbu jednoho těžkého kulometu NPS-3. Střílna neosazena.

8 - Dělostřelecký objekt vyzbrojený dvojicí kanónů ráže 76 mm L-17 a jedním těžkým kulometem NPS-3. Střelecké místnosti jsou vážně poškozené trháním pancéřových prvků.

9 - Objekt pro přímou palbu dvou protitankových kanónů DOT-4 a těžkého kulometu NPS-3 se nachází ve stavu těsně po betonáži. Střílny hlavních zbraní se nepodařilo osadit.

10 - Dělostřelecký srub vyzbrojený dvojicí kanónů ráže 76mm L-17 a lehkým kulometem ve střílně pod betonem na ochranu vchodu se zachoval v dobrém stavu

11 - Objekt pro přímou palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3. Střelecké místnosti vážně poškozeny při trhání pancéřových prvků, zbytek objektu se zachoval v dobrém stavu

12 - Oboustranný objekt pro boční palbu dvou protitankových kanónů DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3. Jedna střílna PTK nebyla osazena. Zbytek se zachoval v dobrém stavu

13 - Objekt pro boční palbu pravděpodobně protitankového kanónu DOT-4 a těžkého kulometu NPS-3. Střelecké místnosti jsou těžce poškozeny explozí při trhání pancéřových prvků. Zbytek objektu se zachoval v dobrém stavu

14 - Objekt pro přímou palbu jednoho protitankového kanónu DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3. Střelecké místnosti vážně poškozeny při trhání pancéřových prvků, zbytek objektu se zachoval v dobrém stavu

15 - Oboustranný objekt pro boční palbu dvou protitankových kanónů DOT-4 a dvou těžkých kulometů NPS-3. Většina objektu těžce poškozena při trhání pancéřových prvků.

 

 

HOME  ]