[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Wolkusz

 

Opevnění v tomto prostoru uzavírá přechody přes široké údolí, kterým protéká říčka Wolkuszanka. Do značné míry podmáčený terén na předpolí byl dostatečnou protitankovou a možná i protipěchotní překážkou. Proto jsou zde objekty soustředěny pouze kolem několika cest, které tuto překážku překonávají. Objekty jsou umístěné na terénních vlnách, díky tomu mohly vést daleké boční, či přímé palby. Všechny objekty se nacházejí v borovicovém porostu, který nám v některých místech značně komplikoval průzkum. Proto se nám nepodařilo nalézt všechny objekty tohoto opěrného bodu.

Nalezené objekty tvoří spíše souvislou linii, ve které se nachází jeden dělostřelecký srub, jedno velitelské stanoviště, 5 objektů pro palbu těžkého kulometu, dva objekty pro přímou palbu PTK a TK a jeden objekt pro boční palbu PTK a TK. Jistou specialitu tvoří dva dvoupatrové objekty pro boční palbu TK, které nemají vlastní vchod, pouze průlez do spodního patra, který je krytý střílnou tvarovanou z betonu.

 

1 - Malý objekt pro přímou palbu jednoho těžkého kulometu NPS-3. Střílna neosazena.

2 - Objekt pro přímou palbu protitankového kanónu DOT-4 a těžkého kulometu NPS-3. Čelní stěna je vážně poškozena kvůli trhání pancéřových prvků.

3 - Malý objekt pro boční palbu jednoho těžkého kulometu NPS-3. Střílna neosazena. Stavba je dvoupatrová, vstup je řešen průlezem do spodního patra, který je chráněn střílnou pro lehký kulomet (střílna neosazena).

4 - Velitelské stanoviště (pozorovatelna), měla být zcela zapuštěna pod úroveň okolního terénu, ve dvou místnostech se měly nacházet dva periskopy. Nachází se ve stavu těsně po betonáži ve výkopu.

5 - Objekt pro boční palbu protitankového kanónu DOT-4 a těžkého kulometu NPS-3. Prostor střeleckých místností je poškozen trháním pancéřových prvků.

6 - Malý objekt pro přímou palbu jednoho těžkého kulometu NPS-3. Střílna neosazena.

7 - Malý objekt pro přímou palbu jednoho těžkého kulometu NPS-3. Střílna neosazena.

8 - Malý objekt pro boční palbu jednoho těžkého kulometu NPS-3. Střílna neosazena. Stavba je dvoupatrová, vstup je řešen průlezem do spodního patra, který je chráněn střílnou pro lehký kulomet (střílna neosazena).

9 - Dělostřelecký srub je silně poškozen trháním střílen hlavních zbraní, které tvořila dvojice kanónů L-17. K dispozici byl lehký kulomet ve střílně pod betonem na ochranu vchodu. Uvnitř se zachovaly pozůstatky elektrických instalací.

10 - Objekt pro přímou palbu dvou protitankových kanónů DOT-4 a jednoho těžkého kulometu NPS-3. Střílny PTK neosazeny, jinak se zachoval v dobrém stavu.

V daném prostoru je k nalezení dalších 11 objektů - dělostřeleckých srubů, objektů pro boční i přímou palbu a několik malých objektů pro palbu těžkého kulometu.

 

 

HOME  ]