[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Objekty pro přímou palbu

 

Na fotografiích je zachycen na poměry Slezska poněkud neobvyklý objekt pro přímou palbu. Jedná se o jednopatrovou stavbu, jejíž hlavní výzbroj tvořily tří těžké kulomety. Na stranách objektu se nacházely další dvě střílny pro lehké kulomety, které mohly postřelovat mezipolí k sousedním objektům. Další střílna sloužila k ochraně vchodu. Kromě toho byl k dispozici nouzový východ a zařízení na vystřelování světlic. Někdy je tento objekt zařazován do kategorie blokhasů.

Tyto objekty byly budovány především v zalesněných prostorech, své uplatnění tak nalezly na východní hranici proti SSSR.

 

 

HOME  ]