[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Oboustranné pěchotní sruby

 

Jednalo se obvykle o jednopatrové objekty (výjimečně dvoupatrové), jejichž hlavní výzbroj tvořily těžké kulomety ve střílnách pod betonem a v pancéřovém zvonu/zvonech. Výjimečnější bylo použití protitankového kanónu. Ve starších objektech byl používán polní kanón, až v nejmodernějších stavbách došlo na speciální pevnostní verzi. V některých případech se v bojovém objektu nacházela garáž pro PTK, který byl v případě potřeby použit v předem připraveném polním postavení. Hlavní zbraně působily boční palbou do linie opevnění směrem k sousedním objektům.

Umisťovány byly na čele opěrných bodů, případně tvořili souvislou linii opevnění mezi jednotlivými opěrnými body. Stavěny byly především v blízkosti důležitých komunikací.

 

 

HOME  ]