[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Dělostřelecké sruby

 

V podstatě jediným dobře zachovalým příkladem dělostřeleckého srubu je ten, který se nachází v opěrném bodě Bobrowniki (Slezsko), i když postupem let z něj byly ukradeny veškeré pozůstatky vnitřního vybavení. V nedávné době bylo jeho okolí i interiér vyčištěn. V opěrném bodě se nachází ještě jeden stejný objekt, který je však zarostlý a částečně zaházený odpadky.

Hlavní výzbroj měly tvořit dva kanóny ráže 75mm, které bylo možné dopravit do střeleckých místností pomocí uzavíratelných otvorů v týlové stěně. V samotné střelecké místnosti se nacházela točna, která umožňovala kanón přesouvat mezi dvěma střílnami, které byly uzavíratelné pomocí pancéřových okenic. Uprostřed objektu se nacházel pozorovací zvon vzor 34. Blízkou obranu zajišťovaly dvě střílny pro těžký kulomet na stranách objektu.

Tato varianta dělostřeleckého srubu a především vnitřní uspořádání, kdy na jeden kanón připadaly dvě střílny je však specialitou opevnění budovaného ve Slezsku. Na ostatní liniích se již jednalo o klasické objekty pro boční palbu - jednostranné i oboustranné a odpovídaly tak popisu pěchotních objektů pro boční palbu pouze s tím rozdílem, že hlavní výzbroj tvořily kanóny ráže 75mm.

Mimo Slezsko se na území Polska nacházejí ještě další dělostřelecké sruby. Dva byly vybudovány v prostoru starší ruské pevnosti Osowiec. Jeden vznikl přestavbou původního ruského blokhausu. Druhý moderní jednostranný objekt je v současnosti zničen silným výbuchem, který provedly německé jednotky v roce 1944. Ten ho otočil vzhůru nohama a zároveň zničil týlovou stěnu. Na stropnici disponoval pozorovacím zvonem. Při troše námahy je možné se dostat pod samotný objekt, kde se nacházejí zachovalé moderní pancéřové střílny model 39. Další a tentokrát také zachovalý byl vybudován v roce 1939 v rámci uzávěru Wegierske Gorky na jihu Polska.

Jak již bylo zmíněno, k realizaci plánovaných objektů pro dělostřeleckou výzbroj umístěnou v pancéřových kopulích již nedošlo. Projekčně je možné najít jistou souvislost s německými pancéřovými bateriemi budovanými před 1. světovou válkou. V rámci objektu však měly být umístěny pouze dvě kopule.

 

 

 

 

HOME  ]