[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Úkryty

 

V rámci opěrných bodů byly budovány odolné úkryty umístěné pod úroveň okolního terénu, které sloužily jako sklady munice a výbušnin. Nedisponovaly žádnými střílnami na blízkou obranu. Společná chodba vedla do několika oddělených místností.

 

 

HOME  ]