[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Blokhausy

 

Blokhausy byly budovány od prvních fází výstavba. Určeny byly k přímé palbě, případně jejich hlavní zbraně působily do více směrů, některé byly schopné kruhové obrany. Výzbroj tvořily těžké kulomety umístěné v pancéřových deskách, v méně ohrožených směrech pouze ve slabších střílnách.

Na výše uvedené fotografii je zachycen blokhaus bránící silnici vedoucí přes hráz jezera Świerklaniec v obci Wymyslów. Hlavní výzbroj tvořily dva těžké kulomety a dva kulomety lehké. Na níže uvedené fotografii je zachycen blokhaus, který byl součástí kasárenské budovy opěrného bodu wzg. 304,7. Výzbroj tvořily čtyři těžké kulomety umístěné v pancéřových deskách model 33.

 

 

HOME  ]