[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Klamné objekty

 

V rámci opěrných bodů byla vybudována řada klamných objektů. Mohlo se jednat vysloveně o klamný objekt, který se skládal pouze z betonové zdi imitující týl objektu a zemního záhozu. V některých případech však mohl být na stranu zabudován malý pozorovací objekt, který byl v případě ohrožení schopný vlastní obrany. Na falešnou stropnici byly umisťovány makety pancéřových zvonů.

 

 

HOME  ]