[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Malé pancéřové střílny

 

 

Kromě výše uvedených pancéřových prvků byly do bojových objektů montovány různé drobné pancéřové střílny, a to jak pro těžké kulomety, tak pro lehké kulomety a případně také ruční zbraně. Na fotografiích jsou zde uvedeny pouze některé z nich. Kromě vedení hlavních paleb byla řada střílen určena také k postřelování zápolí, týlových stran objektů a prostoru v bezprostřední blízkosti vchodu. Ochranou disponovaly také vchodové chodby.

Na níže uvedené fotografii se nachází střílna pro těžký kulomet model 39, která byla obvykle umísťována v pozorovacích a středních objektech. V tomto případě se jedná o střední objekt opěrného bodu Nowogrod.

 

 

 

HOME  ]