[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Oboustranné kulometné objekty

 

Tyto objekty pocházejí z prvních fází výstavby opevnění. Vzhledem ke své malé velikosti disponují neobvykle vysokou palebnou sílou. Budovány byly v jednopatrovém i dvoupatrovém provedení. Své místo nacházely především na obvodu opěrných bodů a lze je tak označit za předchůdce těžkých bojových objektů v oboustranné i jednostranné variantě.

Disponují kromě kopule také střílnami pro boční palbu těžkých kulometů. Podle polohy v terénu byly osazovány buď pancéřové desky, nebo pouze menší střílny. Na fotografiích je zachycen jeden z bojových objektů opěrného bodu Bobrowniki, který v současné době prochází rekonstrukcí.

 

 

HOME  ]