[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Pancéřová deska - model 36 a 37

 

Jednalo se nejmohutnější pancéřový prvek osazovaný do střílen v letech 1936 - 1938. Produkovaný byl v několika variantách, které se lišily pouze v drobných detailech. Používán byl především na místech, kde hrozilo zvýšené riziko přímé palby nepřátelského dělostřelectva. Proto například u oboustranných objektů je obvykle tato deska osazena pouze na té straně, která je orientována směrem k nepříteli/je očekáván směr nepřátelského postupu.

 

 

 

HOME  ]