[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Opevněná stavidla

 

Tam kde to přírodní podmínky dovolovaly, bylo hojně využíváno zátopových oblastí na předpolí opevněných linií. Výstavba stavidel probíhala především na hranicích SSSR, setkat se s nimi je však možné také na opevnění ve Slezsku. Na fotografiích je zachyceno stavidlo pod jezerem Świerklaniec u obce Dobieszowice. Přistavěn k němu byl malý objekt, který disponoval střílnami pro ruční zbraně, kterými bylo možné postřelovat jak samotné stavidlo, tak vodní tok severním směrem.

 

 

HOME  ]