[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Zvon vz. 39

 

Produkt Třineckých železáren byl osazován v objektech v prostoru celého Polska. S touto kopulí je možné se setkat na opevnění ve Slezsku, v Nowogrodu, ale osazována byla také na objektech v prostoru Sarny, odkud se následně dostala jako kořistní na Molotovovu linii, kterou budovalo SSSR na obsazených územích v letech 1940-1941.

 

 

HOME  ]