[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Kopule

 

V průběhu let byly produkovány kopule v celé řadě variant, rozdíl mezi nimi byl však minimální. Jednalo se především o různý počet střílen pro těžký kulomet. Starší kopule dále nedisponovaly na týlové straně pozorovacími průzory. Do střílen se vkládala obdobná vložka, jako do pancéřových desek a střílen pro TK. Ve spodní části se nacházelo ústí hlavně, horní část byla určena k pozorování. Funkci podlážky plnila betonová deska s průlezem, se kterou nebylo možné nijak manipulovat, přístupná byla průlezem pomocí žebříku. Samotný kulomet byl umístěn na středovém pivotu. Nejběžnější variantou bylo provedení se čtyřmi střílnami.

 

 

 

HOME  ]