[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

 

 

Popis zachovalých úseků Oderstellung vychází z terénních průzkumů v letech 1996, 2000, 2003 a 2013. Nejedná se tedy o zcela vyčerpávající výčet dodnes zachovalých objektů. I přes rozsáhlé destrukce i aktuální ničení je zde situace o poznání lepší, než například na Pommernstellung, nebo na řadě opevněných linií v bývalém Východním Prusku z tohoto období, kde lze zachovalé objekty často spočítat na prstech jedné ruky. Situace však není lepší ani v Německu, kde se na obdobných postaveních Wetterau-Main-Tauber-Stellung a Neckar-Enz-Stellung zachovaly z několika stovek vybudovaných bojových objektů neporušené pouze jednotky staveb.

Navštívené lokality jsou řazeny od jihu k severu, přičemž za nejzajímavější lze označit prostor mezi obcí Milsko a městem Krosno Odrzańskie.

Inventární mapy Oderstellung v měřítku 1:25 000 z října 1944 (zde)

 

 

HOME  ]