[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Desky pro TK

 

Především na bojových objektech z let 1928 - 1932 a také na těch z poslední fáze výstavby v roce 1939 lze nalézt celou řadu netypových pancéřových desek různých rozměrů a tloušťky. Nejčastější variantou je na fotografii zachycená deska pro těžký kulomet o rozměrech 280 x 180/190 x 8/10 cm. Tu je možné nalézt právě na stavbách z roku 1928 - 1932, a to jak jednostranných, tak oboustranných. V některých případech byly dodatečně opatřeny z venčí ochranným betonovým límcem. Uvnitř byl vybetonován podstavec pro lafetu těžkého kulometu. Velmi často lze tento typ desky identifikovat zevnitř pomocí dvou čepů, které vystupují v horní části desky dovnitř střelecké místnosti.

Narazit lze dále na různé varianty desek s poměrně velkou škálou jejich tloušťky, která mohla činit také 6 nebo dokonce pouze 4 centimetry (rozměry např. 195 x 145 x 4cm, .

 

 

 

HOME  ]