[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

3aP7

 

 

Do současné doby se nezachovala na Oderstellung žádná kopule tohoto typu, kterou by bylo možné volně navštívit. Její torzo se nachází severně od obce Milsko. Dvě kompletní jsou zasypané v modernizovaném protipovodňovém valu v okolí Cigacic. Jedná se o velmi zřídka se vyskytující typ pancéřového prvku, který byl záhy nahrazen třístřílnovou variantou 3P7. Tato disponovala pouze dvěma střílnami pro těžký kulomet a třemi pozorovacími průzory. Její hmotnost činila 16 tun. Z důvodu zlepšení pozorovacích možností byl často nad kopuli umisťován dodatečně malý pěchotní pozorovací zvon 9P7.

 

 

HOME  ]