[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

9P7

 

Hojně rozšířeným pancéřovým prvkem, který se osazoval jak do bojových, tak i do pasivních objektů byl pěchotní pozorovací zvon typu 9P7 (Kleinstglocke für Infanterie-Beobachtung). Hmotnost činila 2000 kilogramů včetně vnitřního vybavení s pancéřováním o síle 6 cm - odolnost C. Disponoval čtyřmi průzory, které bylo možné uzavřít pomocí posuvných desek. Pozorovateli byly k dispozici čtyři sklápěcí stolky uchycené pod průzory a sedátko.

Většina z nich je na Oderstellung osazena na objektech z let 1935 a 1936. Kopule z tohoto období byly dále členěny podle svého výrobce na typy 9aP7 a 9bP7. Častější variantou je prvně jmenovaná, jejímž producentem byla společnost Gruson sídlící v Magdeburgu. Druhou variantu produkovala společnost Schichau, která sídlila v současném Elblagu (Polsko).

 

 

 

HOME  ]