EVROPSKÁ STÁLÁ OPEVNĚNÍ

 
   

 

 NEWS

 
[2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011]
 
12.12.2015 - Popis opevnění v údolí Anterselva (Alpský val). Nová fotogalerie opevnění v průsmyku Stalle (Alpský val).

Přidány aktuální fotografie Fortu Flitscher Klause včetně detailů střílen Gruson a dvojčat těžkých kulometů.

 

21.11.2015 - Přidán popis opěrných bodů Alpského valu -Landro Nord, Landro Sorgenti a Landro Sud. Výrazně rozšířeny stránky s informacemi o opěrném bodu Passo Monte Croce Comelico a upraveny stránky věnované opěrným bodům Passo Cimabanche a Passo Tre Croci.

Současně vytvořeny nové fotogalerie -Opěrný bod Landro Nord - Opera 1, Opera 2 a Opera 4. Opěrný bod Passo Monte Croce Comelico - Opera 3, 4 a 6.

 

16.11.2015 - Vložena poslední série fotografií z Nového Alpského valu vybudovaného Itálii v poválečném období na jugoslávských hranicích.

Dvě fotogalerie pocházejí z Krasu, jedná se o opěrné body Monte San Michele a Doberdo, které se nacházejí v blízkosti stejnojmenných obcí. Opěrný bod Tanamea uzavíral průsmyk mezi Bovcem (Slovinsko) a Tarcentem. Jednalo se o jeden z nejmodernějších opěrných bodů, který se skládal z typizovaných staveb pro PTK a těžké kulomety. Naopak opěrný bod Pinzano al Tagliamento patří k nejstarším budovaným opěrným bodů a zároveň se jedná patrně o jediný, který unikl těžbě pancéřových prvků v nedávné době. Nachází se zde muzejní pancíře pocházející z výzbroje německé armády i věž z tanku Sherman přezbrojená na těžký kulomet. V současné době vede po povrchu naučná stezka.

 

22.10.2015 - V souvislosti s novými stránkami věnovanými problematice finského opevnění doporučuji shlédnutí propagandistického filmu Mannerheimova linie ruské produkce. Řada zajímavých dobových záběrů opevnění je ke shlédnutí v průběhu celé stopáže, to nejzajímavější však začíná od cca 44 minuty, po které následují mimo jiné záběry z interiéru objektu s pancéřovými kasematami pro těžký kulomet:

 

 

20.10.2015 - při zběžném listování novým přírůstkem do mé knihovničky jsem si všiml jedné ze svých fotografií, proto doporučuji k zakoupení publikaci autorů Vladimír Francev & Vladimír Kupka - Děla a pevnosti - Pevnosti, obléhací a pobřežní dělostřelectvo v Rakousku-Uhersku a dalších evropských státech 1867-1918, 1. díl, která vyšla v nakladatelství NAŠE VOJSKO, kde je také k zakoupení.

 

19.10.2015 - vloženy nové fotogalerie. V první z nich se nacházejí fotografie Opery č. 5, která je součástí uzávěru Monte Croce Comelico Alpského valu. Tento monoblokový objekt byl reaktivován v rámci výstavby poválečného italského opevnění a k týlové stěně byla přistavěna strojovna. Navštívit se nám ji podařilo v červnu 2015, patrně nedlouho poté, co se do uzavřeného objektu někdo prořezal vchodovými dveřmi. Interiér je plně vybaven, včetně strojovny, což již je bohužel poměrně ojedinělý případ.

Přidáno bylo také několik fotogalerií z Nového Alpského valu, který byl budován Itálií na hranicích s Jugoslávií a Rakouskem. Jedná se o opěrný bod v údolí Uque, který tvořil další linii obrany za staršími objekty Alpského valu, v prostoru Sella Nevea na hranicích s Jugoslávií, kde byla zesílena obrana v prostoru, kde se část staršího opevnění Alpského valu ocitla na území současného Slovinska. Zbývající dvě alba pocházejí z Krasu, který se rozprostírá mezi městy Monfalcone a Gorizia, kde byly vedeny tuhé boje v období 1. světové války. Její pozůstatky se zde nacházejí na každém kroku. Jedná se o malý opěrný bod Monte sei Busi a do staršího zesíleného polního opevnění včetně dělostřelecké baterie Brestovi vkomponované opevnění v prostoru Monte Brestovi.

V období 1. světové války byly na Krasu vybudovány tři silné dělostřelecké baterie. V současné době lze bez problémů navštívit Baterii Brestovi, která nedávno prošla rekonstrukcí včetně části zákopových systémů v okolí s řadou úkrytů v kavernách. Nejznámější na Krasu je však Baterie Monte San Michele, která sice nedávno také prošla rekonstrukcí, ale je z jakýchsi těžko pochopitelných bezpečnostních důvodů uzavřena. V okolí vchodů se nachází ve venkovní expozici řada především dělostřeleckých exponátů a také malé volně přístupné muzeum. Nedaleko se zachoval také vstupní portál do rakousko-uherských pozic (Schönburgtunnel).

 

15.9.2015 - Díky bohatému dobovému fotografickému materiálu Finského válečného fotografického archivu (sa-kuva.fi), jehož snímky jsou volně publikovatelné, jsem se rozhodl zkompletovat dostupné informace o finském opevnění a vytvořit nové internetové stránky věnované této problematice. Klasicky jsou rozděleny na historii výstavby, výzbroj a vybavení a typologii objektů. Na stránkách je umístěn pouze zlomek dostupných fotografií.

 

9.7.2015 - Fotogalerie:

 

 

1.6.2015 - Nové fotogalerie:

 

 

 

 

 

 

20.01.2015 - Nové stránky věnované ruskému opevnění. Nechybí zde klasické rozdělení na historii výstavby opevnění, výzbroj a vybavení objektů a typologii objektů s primárním zaměřením na opevnění budované na "nové západní hranici" v letech 1940-1941, tzv. Molotovově linii. Problematika staršího opevnění, nazývaného jako Stalinova linie je zmíněno pouze okrajově.

Nachází se zde mapy navštívených objektů v:

V popisu navštívených lokalit se nacházejí následující opěrné body:

Grodněnský opevněný rajón

Osovecký opevněný rajón

Zambrovský opevněný rajón

Rávsko-Ruský opevněný rajón

Přemyšlský opevněný rajón

Současně byly vytvořeny ze starších fotografií z let 2003-2009 nové fotogalerie a další doplněny:

 

 

 

NEWS ]

[ FOTOGALERIE ]

[ MAPY ]

 

 

 

ODKAZY

[ BUNKROLOGICKÝ ZÁPISNÍK ]

 

HOME