EVROPSKÁ STÁLÁ OPEVNĚNÍ

 
   

 

 NEWS

 
[2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011]
 
18.12.2013 - provedeny úpravy v popisu objektů Alpského valu v prostoru Bogatinského sedla (napsány kurzívou) a přidány fotografie do všech fotoalb souvisejících s tímto článkem. Dále vloženo několik fotografií opevněných kasáren pod průsmykem Globoko a blízkého okolí.

 

25.10.2013 - graficky a obsahově sjednoceny stránky věnované Festungsfront Oder-Warthe Bogen (OWB) se zbytkem webu. K dispozici je tak klasické rozdělení na historii výstavby opevnění, výzbroj a vybavení a typologii objektů. Zároveň byly přidány popisky fotografií ve fotoalbech a vytvořena nová mapa OWB, kterou je možné zobrazovat podle jednotlivých fází výstavby. Mapa je funkční v Google Chrome, v ostatních prohlížečích se nemusí zobrazit správně, případně se nezobrazí vůbec.

Objekty OWB jsou na mapě rozděleny do tří kategorií - Nischlitz-Obra-Linie, Vodní překážky a Festungsfront Oder-Warthe-Bogen. Jejich zobrazení lze kombinovat pomocí zaškrtávacích políček. Dále jsou barevně rozlišeny v rámci Nischlitz-Obra-Linie objekty z roku 1935 a B-Werky z let 1935-1936. V kategorii Festungsfront O.W.B. se jedná o B-Werky, B-Werky v soustavě tvrzí (plus Kernwerky) a typizované objekty stavěné v rámci zahušťování linie v letech 1937-1938.

 

10.9.2013 - nové fotogalerie velmi silně vyzbrojených a na zdejší poměry také zachovalých opěrných bodů Atlantického valu v okolí přístavu Saint Malo (Francie).

 

 

 

31.8.2013 - velká aktualizace stránek věnovaných Oderstellung včetně podrobného popisu následujících lokalit:

Nechybí zde kapitola věnovaná historii výstavby tohoto opevnění, popis výzbroje a použitých pancéřových prvků včetně seznamů zachovalých exemplářů a typologie objektů.

 

5.6.2013 - dokončena textová část nové verze stránek věnovaných Oderstellung - prozatím k dispozici ve formátu pdf - oderstellung.pdf (3,4 MB).

 

19.5.2013 - nová fotoalba z opěrného bodu Ahornberg na Bayerisch-Tschechische Grenzstellung. Nacházejí se zde jediné tři známé zachovalé objekty celé linie (existenci další však prozatím nelze zcela vyloučit).

 

 

 

12.5.2013 - Vložen zbytek fotografií z výpravy na Oderstellung, tentokrát z prostoru Cigacige - Pomorsko - Brody - Nietkowice - Krosno Odrzańskie včetně fotografií z pevnostního skanzenu "Rothenburg" - objekty č. 764 - 766.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.2013 - vloženy nové stránky věnované problematice opevnění budovaného Polskem v meziválečném období.

Vložena fotogalerie věnovaná polskému opevnění ve Slezsku

Další fotoalba pocházejí z průzkumu Oderstellung v dubnu 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.4.2013 - v severní části Oderstellung právě probíhá výstavba nové protipovodňové hráze, a to v prostoru zcela zachovalé linie opevnění z let 1935-1936  - čísla Nr. 745 - Nr. 757. Objekty vestavěné přímo do původní hráze budou zazděny a následně zavezeny zeminou. Mezi nejzajímavější patří Nr. 751 - Objekt pro palbu dvou těžkých kulometů umístěných v deskách 7P7 a pozorovacím zvonem 9aP7 z produkce společnosti Gruson - Magdeburg. (Doppel-MG Schartenstand mit Kleinstglocke 9aP7). První várka fotografií umístěna v níže uvedené fotogalerii

 

Během průzkumu Oderstellung byl prozkoumán také poměrně unikátní pozorovací objekt s kompletně zachovalou stropní pancéřovou deskou pro periskopické pozorování. Podrobný popis i řada další zajímavostí bude předmětem kompletní přestavby stránek věnovaných tomuto opevnění.

 

 

1.4.2013 - Nové fotogalerie -  Fort II tvrze Nysa (Festung Neisse) a německé opevnění v okolí Otmuchowského jezera (jediné tři vybudované objekty plánované linie podél řeky Nysa - Neisse). 

 

 

 

11.02.2013 - popis opěrného bodu Alpského valu na území Itálie v okolí jezera Predil
10.02.2013 - vloženy nové stránky věnované popisu pevností systému Séré de Riviéres:

 

 

 

NEWS ]

[ FOTOGALERIE ]

[ MAPY ]

 

 

 

ODKAZY

[ BUNKROLOGICKÝ ZÁPISNÍK ]

 

HOME