731 - 742

 

Cigacice – železniční most Czerwiensk – Sulechów (č. 731 – 742)

V prostoru mezi Cigacicemi a železničním mostem na linii Czerwiensk – Sulechów (Rothenburg – Züllichau) byla vybudována poměrně hustá linie opevnění. Ta byla mezi objekty 731 – 737 předsunuta před protipovodňový val přímo na břeh řeky. Pouze v jednom místě se její koryto přibližuje k protipovodňovému valu, z tohoto důvodu do něj byly vestavěny následující pevnůstky 739 a 740, aby poslední dvě (741 a 742) byly opět umístěny těsně u řeky. Celkem by se v úseku mělo nacházet 12 staveb, z toho je 5 pěchotních úkrytů (jeden spojen s pozorovatelnou osazenou pancéřovým zvonem 9P7), 6 bojových objektů a č. 738 nebylo nalezeno. Většina objektů předsunutých před protipovodňový val byla zničena patrně těsně po jejich obsazení. Primárním cílem nebylo získání pancéřových prvků, které se v jejich ruinách nacházely ještě po desetiletí od jejich demolice. V posledních letech však byla většina z nich ukradena.

Pasivní úkryt č. 739 se zvonem 9P7

731 - malá pevnůstka působící boční palbou jednoho těžkého kulometu proti proudu řeky (předsunutá před protipovodňový val). Postrádá střílnu na ochranu vchodu, pancéřovými dveřmi se vstupuje do malé předsíňky, ze které další dveře vedou přímo do střelecké místnosti, která zároveň sloužila jako ubikace posádky. Těžký kulomet byl usazen v sáňkové lafetě na betonovém stolku za pancéřovou deskou 7P7, která se dodnes zachovala. Celistvost objektu ne narušena výbuchem v prostoru předsíně, který nadzvedl celou stropnici o několik centimetrů (stav 2003).

732 - výbuchem poškozený bojový objekt z roku 1932 pro jeden těžký kulomet s pozorovacím zvonem 9P7 se nachází na samotném břehu řeky. Zachovala se pouze vchodová část a ubikace. Střelecká místnost a místnost se zvonem jsou zničeny výbuchem.

733 - zachovalý pasivní úkryt pro výpadovou jednotku předsunutý před protipovodňový val je až po strop zalitý vodou.

734 - jedná se o poměrně velký oboustranný objekt, určený pro boční palbu dvou těžkých kulometů, umístěných ve dvou pancéřových deskách 7P7. Pozorování usnadňoval zvon 9P7. Dva vchody vedou do společné předsíně, kterou chrání dvě malé střílny. Z ní se vstupuje do poměrně velkých ubikací. V jejich levém rohu se nachází nouzový východ. Dvoje dveře po stranách vedou do střeleckých místností. Z pravé z nich vede vchod do místnůstky pod pozorovacím zvonem. Při jejím odstřelení v poválečném období se podařilo zničit pouze stropnici, což dnes umožňuje udělat si skvělou představu o podobě pevnůstky. Navíc se zde po řadu let dochovaly i všechny pancéřové prvky. Bohužel v době naší návštěvy (2000) se zde nacházela už pouze polovina pancéřové desky 7P7. Pozorovací zvon 9P7 zmizel v nenávratnu. O tři roky později zde zbývala sotva jedna čtvrtina desky a dnes již téměř nic….

Stav objektu č. 734 v roce 2000

735 - nachází se v bezprostřední blízkosti řeky u parkoviště pro rybáře. Tento fakt zapříčinil skutečnost, že se v něm nachází skládka odpadu. Jedná se o oboustranný objekt určený pro palbu dvou těžkých kulometů v pancéřových deskách 7P7. Výbuchem je těžce poškozený, pouze v levé střelecké místnosti se zachovala část pancéřové desky.

736 - zachovalý pasivní úkryt je částečně zalitý vodou. V dobrém stavu se zachoval zához a přístupový zákop.

737 – zcela zničený bojový objekt pro boční palbu těžké kulometu. Pouze těžko si lze udělat představu o jeho dispozici. Poměrně velký podíl vlnitě tvarované stropnice nasvědčuje tomu, že se snad jednalo o malou pevnůstku v odolnosti C se stropem obloženým vlnitým plechem z roku 1939. Boční palba směřovala západním směrem podél břehu řeky.

738 – nenalezen – zasypán?

739 – v těchto místech se linie opevnění opět vrací na samotný protipovodňový val, aby ho zanedlouho opět opustila a až k železničnímu mostu vedla opět po samotném břehu řeky. Ve výrazném ohybu valu byl umístěn pasivní úkryt spojený s pozorovatelnou osazenou zvonem 9P7. Poloha umožňovala bezproblémové pozorování řeky v úseku několika kilometrů, proto zde patrně bylo umístěno také velitelství úseku. Objekt se zachoval ve velice dobrém stavu, interiér je bohužel zatopen vodou. Na zvonu a na týlové stěně se zachoval maskovací nátěr. Voda z interiéru byla částečně vyčerpána s cílem „nákupu“ zachovalého vybavení, o čemž svědčí o vstup opřený rám postele (2013).

Objekt č. 741 - v popředí zvonová šachta, vzadu střelecká místnost s deskou 7P7

740 – pouze o kousek dál západní směrem se těsně před protipovodňovým valem nachází bojový objekt pro přímou palbu těžkého kulometu v pancéřové desce 7P7. Jeho poloha zapříčinila, že během zesilování valu byla vchodová část kompletně zasypána a dnes po ní není ani památky. Naopak čelní stěna se střílnou poněkud neobvykle nijak neutrpěla a nachází se v původním stavu. Těžký kulomet postřeloval bočně břeh řeky, který se zde začíná opět vzdalovat od samotné protipovodňové hráze.

741 – přímo na břehu řeky byl vybudován objekt pro boční palbu dvou těžkých kulometů umístěných v pancéřových deskách 7P7 patrně z roku 1935. Možnosti pozorování zlepšoval zvon 9P7 umístěný na stropnici. Vstup umožňovaly dva vchody vedoucí do předsíňky, která byla chráněna pomocí dvou střílen. Dveře vedly do velkých ubikací. Z nich bylo možné pokračovat vlevo pancéřovými dveřmi do střelecké místnosti a k pozorovacímu zvonu. Vpravo se nacházel vstup do druhé střelecké místnosti. Objekt je zničen výbuchem. Nálož byla umístěna patrně ve střeleckých místnostech nebo ve zvonové šachtě. Pozorovací zvon vzal za své pravděpodobně již dávno. Pravá pancéřová deska je postupně ořezávána, levá se zachovala kompletně.

742 – pasivní úkryt pro výpadovou jednotku se nachází na břehu řeky nedaleko železničního mostu a je zcela zatopen. Nad jedním ze vchodů se nachází poválečné evidenční číslo 2820.

 


Zobrazit místo Oderstellung na větší mapě

 

 

HOME  ]