Wielobloto

 

Přímo v obci Wielobloto (Sattel) začíná souvislý protipovodňový val, který se odtud táhle desítky kilometrů západním směrem ve směru Krosna. Zároveň přibližně zde začíná zachovalá část linie opevnění, která neprošla rozsáhlými destrukcemi v poválečném období a která končí až v Německu v okolí Eisenhüttenstadtu (Fürstenbergu).

Pozorovací zvon pevnůstky č. 676 s výzbrojí jednoho těžkého kulometu

Jižně od obce se nacházejí dva objekty. První z nich (č. 675) je předsunut před protipovodňový val a byl určen k přímé palbě těžkého kulometu. Dnes je zničen a v době průzkumu byl přístup k němu zatopen vodou. Poněkud v týlu za ním byl přímo do protipovodňového valu vestavěn objekt č. 676 pro přímou palbu těžkého kulometu, který byl umístěn v pancéřové desce 7P7. Pozorovací možnosti zlepšoval zvon 9P7. Objekt pochází stejně jako ostatní v okolí patrně ze stavební fáze let 1935 – 1936. Čelní stěna s pancéřovou deskou je částečně zaházena provizorním valem, který tu byl navršen v době povodní. Vstupní část byla také zasypána zeminou. V současné době je však proražen přístup do jednoho z vchodů, uvnitř je však nutné počítat s vysokou hladinou vodou.

V místě, kde se severně od obce stáčí val doleva, se nachází objekt č. 677. Ten byl určen k boční palbě do prostoru břehu řeky, který se zde obloukem vzdaluje od řeky. Čelní stěna se zachovalou pancéřovou deskou 7P7 je takřka celá zahrnuta zeminou, podobně na tom je i vchodová část, kde je však opět proražen malý průlez do jednoho ze vchodů (interiér jsme zde ani v jednom případě nezkoumali).

V následném opět levotočivém záhybu protipovodňového valu, ke kterému se opět přibližuje řeka, se nachází zcela zasypaný úkryt č. 681. V samotném oblouku řeky, který byl v době našeho průzkumu zatopen, by se měly nacházet 3 objekty.

Pozorovací zvon pevnůstky č. 682 s výzbrojí dvou těžkých kulometů

Po dalších 400 metrech se nachází přímo do protipovodňového valu vestavěny objekt č. 682. Jedná se o kulometný objekt pro dva těžké kulomety ve střílnách 7P7 s pozorovacím zvonem 9P7. Střílny jsou částečně zasypány, stejně jako vchodová část, do které se však již opět kdosi pokouší prorazit průchod.

Dále pokračuje linie do osady Przytoczki, o objektech po číslo 690 nemám příliš informací, většina z nich bude pravděpodobně zasypána v protipovodňovém valu. Nacházet by se zde měla také základová deska pro pancéřové pozorovací stanoviště. Samotný objekt 690 by měl být zachovalý včetně pancéřové desky 7P7. Další pevnůstky č. 691 – 695 jsou umístěné před protipovodňový val a tak byl přístup k nim v době našeho průzkumu velmi pravděpodobně zatopen.

 


Zobrazit místo Oderstellung na větší mapě

 

 

HOME  ]