Radoszyce

 

Radoszyce (Radschütz) se nacházejí zhruba 40 kilometrů jihovýchodně od Glogowa. Spojení s protějším břehem zde zajišťoval přívoz, který byl chráněn několika kulometnými pevnůstkami. Ty, které se nacházely přímo na břehu řeky, jsou dnes zcela zničené. Ve vzdálenosti cca 300 metrů od Odry se nachází malá oboustranná pevnůstka pro dva těžké kulomety č. 297. Od zničení ji patrně zachránil fakt, že byla postavena uprostřed vesnice a byla maskována jako hospodářské stavení. Osazena byla unikátními pancéřovými kasematami 5P7, které jsou společně patrně s jedním exemplářem v Glogowě, jedinými zachovalými na území dnešního Polska.

Naše další pozornost se zaměřila na prostor východně od obce. Charakterizuje ho velice členitý terén. Prvních několik stovek metrů je Odra ohraničena několik desítek metrů vysokým strmým srázem. Několik objektů se nachází přímo na jeho vrcholu. Všechny jsou ovšem zničeny. Dále proti proudu se přeci jen začne Odra vzdalovat od prudkých srázů a pevnůstky samotné řečiště následují do rovinatého terénu, ve kterém se nachází množství bažin a lagun. Zde se na poměrně malém prostoru nacházejí tři zajímavé objekty. Prvním je naprosto zničený oboustranný objekt č. 290, ve kterém se ovšem zachovala zcela neporušená pancéřová deska 7P7. Tato skutečnost ovšem neunikla ani očím jakýchsi "nenechavců", kteří se snaží vyprostit desku ze spárů železobetonu a pravděpodobně ji prodat do nejbližšího šrotu. Postupně jsou odsekávány kusy stropnice, která dříve celou desku zakrývala a samotnou desku již "ochutnal" autogen.

O několik stovek metrů dál proti proudu se nachází zachovalý pasivní úkryt č. 289 pro výpadovou jednotku. Bohužel je celý až po strop zatopen vodou. V místě, kde se řeka stáčí prudce na jih, se přímo na břehu nachází zcela zachovalý objekt pro těžký kulomet č. 288. Extrémního vysunutí objektu si byli vědomi i konstruktéři, kteří pevnůstku zapustili hluboko do země, a tak ji chránili proti podemletí vodou. Že se jednalo o dobrý tah, ukazuje zcela obnažená čelní stěna objektu. Pancéřová deska 7P7 disponuje maskovacím zimním nátěrem, interiér je zcela zatopen. Popsaný stav odpovídal roku 2003. Dle dostupných informací byla v následujících letech ukradena minimálně polovina desky 7P7. Vzhledem k zabetonování desky zvenčí ji tak bylo nutné rozřezat na menší části a vynést vnitřkem objektu.

Zachovalá deska 7P7 v rujná jednoho z bojových objektů

 

 

HOME  ]