Ścinawa

 

O důležitosti Ścinawy (Steinau an der Oder) svědčí fakt, že toto poměrně malé město disponovalo již v 19. století rozsáhlým opevněním. V malé vzdálenosti od sebe se tu nacházejí silniční most spojující Rawicz s Lubinem a železniční most linie Glogow - Wroclaw. Samotný silniční most se může pochlubit starším opevněním, které se nachází na jeho obou stranách. Mimořádná pozornost byla věnována Ścinawě i při výstavbě Oderstellung. Opevnění přímo na březích Odry bylo postaveno již začátkem 30. let. V pozdějších letech byla obrana zesílena druhosledovými objekty ve vzdálenosti 500 - 800 metrů.

Veškeré objekty, které byly vybudovány v prostoru mezi silničním a železničním mostem se zachovaly bez větších poškození. Situace ve vzdálenějších místech už je o poznání horší a všechny objekty jsou více či méně zničeny. První objekt (č. 198) je vestavěn přímo do sklepení budovy, která stojí po levé straně silnice, bezprostředně před začátkem silničního mostu. Svým těžkým kulometem bočně postřeluje břeh po směru proudu řeky. Objekt i jeho interiér se díky svému umístění zachoval ve výborném stavu, v současnosti je však nepřístupný. Další objekty proti proudu řeky se nacházejí na poloostrově, který odděluje Odru od přístavu s doky. Sestoupit na něj lze po schodišti přímo ze silničního mostu. Jako první se na vrcholu břehu nachází pasivní úkryt č. 197, který má dodatečně ve stropnici umístěn pozorovací zvon 9P7.

Pod železničním mostem se nachází další zachovalý objekt určený pro boční palbu těžkého kulometu č. 195 z roku 1932. Jedná se o jednoduchou pevnůstku, disponující jediným vchodem, kterým se vstupuje do malé předsíňky, ze které vedou pancéřové dveře do střelecké místnosti, která zároveň sloužila jako ubikace posádky. Těžký kulomet byl umístěn v pancéřové desce. Část objektu se střílnou je zahrnuta zeminou, což ji patrně dosud zachraňuje od ukradení. Interiér objektu je zcela zatopen. V roce 2003 byla voda z objektu vyčerpána, důvodem však bylo umožnění krádeže pancéřových dveří. Ve vzdálenosti 200 metrů se nachází zachovalý pasivní úkryt č. 194, který je ovšem zcela zalitý vodou.

Ve druhém sledu objektů se nejvíce zachoval objekt nacházející se nedaleko silnice Ścinawa - Zaborów. Jedná se o poměrně velký srub určený pro přímou palbu jednoho těžkého kulometu (č. 190). Týlovou část postřelovala zbraň umístěna ve střílně pod betonem. Dvěma vchody se vstupovalo do společné předsíně, jejíž vnitřek kryly tři ochranné střílny. Z předsíně se vstupovalo do rozsáhlých ubikací, které sloužily i pro výpadovou jednotku. Z ubikací bylo možné vstupovat do malé místnosti, ve které se nacházela střílna na ochranu zápolí a nouzový východ. Druhý vchod na opačné straně vede do střelecké místnosti, ve které byl umístěn těžký kulomet v pancéřové desce 7P7, ze které je autogenem vyříznuta pouze část v prostoru střílny a pozorovacího průzoru.

 


Zobrazit místo Oderstellung na větší mapě

 

 

HOME  ]