Kwiatkowice

 

Objekty v prostoru Kwiatkowice lze začlenit do obrany silničního mostu u města Lubiaž (Leubus), který byl ze strategického hlediska velice důležitý. Jednalo se totiž o jediný most v prostoru Wroclaw - Šcinawa (cca 80 kilometrů). Navíc v případě útoku nepřátelských jednotek se zde otvírala cesta na velká města Legnica a Lubin. Dodnes se zde dochovaly dva objekty určené pro palbu jednoho těžkého kulometu. K oběma objektům se lze dostat malou silničkou, která odbočuje ze silnice č. 338 těsně před výše zmiňovaným mostem v Lubiaži doleva (není nijak značena). Na první křižovatce hned pod mostem je potřeba zahnout doleva a po několika kilometrech doprava. Dál už lze pokračovat pouze pěšky po proudu řeky. Oba objekty se nacházejí blízko samotného koryta.

Cestou je možné narazit na několik zničených pevnůstek. Představit si jejich původ tvary je všem poněkud obtížné. První zachovalý objekt č. 131 je malou pevnůstkou, která postrádá střílnu na ochranu vchodu. Pancéřovými dveřmi se vstupuje do malé předsíňky, ze které další dveře vedou do střelecké místnosti. Těžký kulomet byl umístěn v pancéřové desce a byl určen pro boční palbu.

O několik stovek metrů dál po proudu se po překonání hlubokého příkopu nachází druhá zachovalá pevnůstka č. 132, opět určená pro boční palbu. V tomto případě se však jedná o velmi zřídka stavěný objekt, pravděpodobně v odolnosti C (stěny 50 - 60 cm), pocházející z roku 1932. Pancéřovými dveřmi se vstupuje přímo do střelecké místnosti, jejíž klenutý strop je obložen vlnitým plechem. Na zadní stěně místnosti se nacházejí otvory pro ventilaci. Těžký kulomet byl umístěn v netypové pancéřové desce, která byla na venkovní straně potažena omítkou. Objekt navíc disponuje krycím křídlem, které chránilo střílnu a pozorovací průzor.

 

 

Fotogalerie - Kulometný objekt č. 132, Kwiatkowice (2018)

 

 

HOME  ]