Kam dál?

 

Nejedná se stále o kompletní výčet zachovalých objektů podél Oderstellung, stále se zde nacházejí místa k průzkumu. Na podrobnější popis stále čekají objekty v prostoru Milsko – Cigacice. Jistý potenciál má také město Glogów (Glogau), kde bylo v nedávné době vykopáno z protipovodňových valů několik objektů, ve kterých vzniká muzejní expozice. Jistý potenciál má také oblast na východ od Glogowa, objekty se zde však většinou nacházejí před protipovodňovým valem a tak je přístup k nim často zatopen.

Na území Německa se v okolí Eisenhüttenstadtu nacházejí minimálně dvě (některé prameny uvádějí až 4) kompletně zachovalé bojové pevnůstky, a to včetně částí vnitřního vybavení a dva pasivní úkryty se střeleckým postavením těžkého kulometu na jejich stropnici.

Velice zajímavý objekt se zachoval jižně od Glogowa nedaleko obce Wojszyn. Umístěn je před protipovodňovou hráz. Jedná se o oboustranný objekt pro dva těžké kulomety patrně z let 1933 - 1934.  Střílny jsou poměrně neobvykle od sebe natočeny o přibližně 100°. K pozorování sloužil periskop umístěný v pancéřové desce o síle 10 cm, nacházející se mezi střeleckými místnostmi.  Tato pevnůstka se dochovala ve zcela neporušeném stavu. Bohužel poměrně nedávno z ní byly ukradeny naprosto všechny pancéřové prvky.

 

 

 

HOME  ]