Krosno Odrzańskie

 

Krosno Odrzanskie a okolí (linie z let 1928 – 1932)

Oderstellung, respektive "Linie střední Odry" končí oficiálně číslem 777 na východní straně železničního mostu, který spojuje stanice Czerwiensk s Nietkowicemi. Linie opevnění však pokračuje o desítky kilometrů dále západním směrem. Jedná se o původní linii opevnění z let 1928 – 1932, která se skládá z velmi řídké linie objektů pro boční palbu těžkých kulometů. Tato linie pokračuje až za Krosno Odrzanskie (Crossen an der Oder). Ještě dále západně došlo pouze k opevnění přívozů a silničního mostu jižně od Eisenhüttenstadtu (Fürstenberg – Německo). Obecně se udává, že by se zde mělo nacházet několik desítek objektů, osobně znám polohu jedenácti z nich.

Od železničního mostu pokračuje velice řídká linie objektů do Krosna Odrzanskieho. Všechny pevnůstky jsou předsunuty před protipovodňový val. Jedná se o jednoduché stavby pro boční palbu těžkého kulometu z let 1928 – 1932. Díky své poloze je většina z nich zatopena a to i ty, které byly dle dostupných fotografií ještě před několika lety suché. Na druhou stranu to alespoň chrání zachovalé části vnitřního vybavení od ukradení. Nachází se zde vnitřní dveře, některé z nich byly pouze dřevěné s oplechováním. Stejně tak se v některých z nich nacházejí stolky pod lafety pro těžký kulomet. V některých případech je možné narazit také pouze na základové desky bojových objektů, k jejichž kompletní betonáži nikdy nedošlo.

Linie houstne až v prostoru Krosna. Jeden kulometný objekt pro boční palbu je umístěn do protipovodňového vola, který chránil zdejší zámek. Z něj se dodnes zachovaly pouze obvodové zdi. Samotná pevnůstka přečkala bez úhony dodnes. Vstupuje se do ní zalomenou chodbičkou se schodištěm, která není nijak chráněna. Prostor před vstupem je chráněn masivní opěrnou zdí před případným sesutím valu. Interiér je částečně zatopen. U pancéřové desky je vybetonován podstavec pro lafetu těžkého kulometu.

Další dva objekty se nachází kousek od sebe na východní straně Krosna. Oba byly umístěny bezprostředně za budovy. V jednom případě se pravděpodobně jednalo o sklad pro lodě, druhou byla nějaká kůlna, ze které se toho dodnes příliš nezachovalo. Díky tomu byly dokonale maskovány a uchráněny před případným nepřátelským pozorováním. Poměrně krkolomný přístup nejspíš zapříčinil, že se zachovaly ve výborném stavu. Jejich interiér je však částečně zatopen vodou. V jedné z nich se dodnes zacházejí uzávěry střílny a pozorovacího průzoru.

Poslední pár pevnůstek, který se nachází až za soutokem Odry s Bóbrou, již takové štěstí neměl. Jedna z nich byla poničena patrně těsně po válce, kdy výbuch zdemoloval prostor v okolí pancéřové desky, po které zde není ani stopy. Druhá padla v boji se zloději kovů, kteří dle stop relativně nedávno vypálili celou pancéřovou desku pro těžký kulomet (čemuž nezabránilo ani její částečné zasypání) a nepohrdli ani futry pancéřových dveří.

 

 

HOME  ]